:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

11.2. Odmeňovanie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča verca123 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 269 slov
Počet zobrazení: 113
Tlačení: 6
Uložení: 2

11.2. Odmeňovanie

Na spokojnosti pracovníkov sa okrem platu v značnej miere podieľa systém odmeňovania. Práve diferencie v systéme odmeňovania sa premietajú do subjektívneho hodnotenia spravodlivosti, alebo nespravodslivosti. V tejto otázke sú pracovníci citliví najviac, preto je potrebné tejto forme motivácie venovať zvýšenú pozornosť.

Vzásade môže riadiaci pracovník uplatniť podľa charakteru činnosti podniku niekoľko druhov odmien:

  • odmeňovanie podľa zásluh (uvedená forma umožňuje uplatňovať väčšiu pružnosť a presnosť pri stanovení odmeny)
  • jednorázová odmena (je variantom odmeny podľa zásluh. Slúži ako výkonný motivačný činiteľ. Je na škodu, že túto formu používajú vedúci pracovníci zriedka)
  • individuálna výkonová odmena (môžeme ju udeliť na základe kvantity, alebo kvality vykonanej práce)
  • kolektívna odmena (stimuluje výkon pracovníkov, môže byť orientovaná na pracovnú skupinu hlavne tam, kde je obtiažne merať výkon každého pracovníka, alebo tam, kde má zvýrazniť význam tímovej práce)
  • mzda za výkon (určuje sa na základe charakteru, popisu práce a množstve vynaloženého úsilia)

Okrem finančnej čiastky môžeme pracovníkov odmeňovať aj formou poskytovania rlzných sociálnych výhod a služieb ako sú dovolenky, služobné cesty, poskytnutie rekreačného zariadenia, úprava pracovnej doby, zľavy na cestovnom, stravovaní, pridelenie zahraničnej praxe, osobného voľna a iné.

Na základe výskumov z veľkých podnikov podľa Herzberga patrí medzi významné motivačné páky uznanie, dobrý pracovný výsledok, dobrý šéf, dobrá spolupráca, informovanosť a jasne stanovené úlohy.

Pracovnú výkonnosť v negatívnom smere ovplyvňujú demotivátory medzi ktoré patrí kritika, žiadne ocenenie, preťažovanie, zlá komunikácia, nejasné kompetencie, trvalá kontrola, a pod.

V závere môžeme konštatovať, že dobrý plat, alebo dokonale prepracovaný systém odmeňovania neznamená automaticky stimuláciu k vyšším výkonom. Dôležitá je predovšetkým zmena myslenia ľudí, samotný prístup človeka k práci a k jeho povinnostiam. Sú ľudia, ktorí dokážu vyvinúť maximálne úsilie aj vtedy, keď to nespadá do náplne ich práce a iní nespravia ani to, čo je ich povinnosťou. Proti tomu je akékoľvek motivačné úsilie bezmocné.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Marsmallow experiment Referát 174 8

Psychológia pre manažérov

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina 1.1. Znaky osobnosti 99 slov
Slovenčina 1.2. Vlastnosti osobnosti 247 slov
Slovenčina 1.3. Schopnosti 327 slov
Slovenčina 1.4. Inteligencia 193 slov
Slovenčina 1.5. Charakter 905 slov
Slovenčina 1.6. Temperament 473 slov
Slovenčina 2. Komunikácia 386 slov
Slovenčina 2.1. Verbálna komunikácia 535 slov
Slovenčina 2.2. Rozhovor 791 slov
Slovenčina 2.3. Ukončenie rozhovoru 445 slov
Slovenčina 2.4. Komunikačné zlozvyky v riadení ľudí 1071 slov
Slovenčina 2.5. Porada a jej vedenie 1686 slov
Slovenčina 3. Neverbálna komunikácia 406 slov
Slovenčina 3.1. Podávanie rúk v komunikácii 344 slov
Slovenčina 3.2. Oči, pohľad, vstupná brána do ľudskej duše 340 slov
Slovenčina 3.3. Pozície sedenia v komunikácii 344 slov
Slovenčina 3.4. Vzdialenosť partnerov 264 slov
Slovenčina 4. Asertivita v práci manažéra 172 slov
Slovenčina 4.1. Typy správania sa ľudí 202 slov
Slovenčina 4.2. Asertívne práva 711 slov
Slovenčina 4.3. Techniky asertivity 584 slov
Slovenčina 5.1. Výber slov 406 slov
Slovenčina 5.2. Obsah reči 177 slov
Slovenčina 5.3. Reč a vystupovanie 461 slov
Slovenčina 5.4. Hlas 504 slov
Slovenčina 5.5. Dýchanie 499 slov
Slovenčina 6.1. Viete telefonovať? 848 slov
Slovenčina 6.2. Oblečenie 728 slov
Slovenčina 6.3. Pozdrav, presnosť a vizitka 594 slov
Slovenčina 7. Stres, záťaž, strach ako súčasť rozhodovania a vedenia ľudí 194 slov
Slovenčina 7.1. Stresory 145 slov
Slovenčina 7.2. Stres a zdravie 390 slov
Slovenčina 7.3. Ako reagujeme v krízových situáciách 714 slov
Slovenčina 8. Mobing 262 slov
Slovenčina 8.1. Kedy vzniká mobing? 557 slov
Slovenčina 8.2. Ako sa brániť mobbingu? 153 slov
Slovenčina 8.3. Typológia nebezpečných šéfov podľa B. Huberovej 750 slov
Slovenčina 8.4. Prečo mobujú šéfovia? 347 slov
Slovenčina 9. Únava a jej vplyv na výkonnosť človeka 221 slov
Slovenčina 9.1. Formy únavy 686 slov
Slovenčina 9.2. Hluk a únava 226 slov
Slovenčina 9.3. Režim dňa 270 slov
Slovenčina 9.4. Ako sa vyrovnať s únavou? 223 slov
Slovenčina 10. Plánovanie a regulácia času 370 slov
Slovenčina 10.1. Regulácia času 359 slov
Slovenčina 10.2. Regulácia práce 327 slov
Slovenčina 10.3. Časový plán 378 slov
Slovenčina 11. Motivácia 522 slov
Slovenčina 11.1. Ako motivovať? 343 slov
Slovenčina 11.2. Odmeňovanie 269 slov
Všetky práce z tejto sady (51) »
0.020