11.3. Hodnotenie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 286 slov
Počet zobrazení: 1 264
Tlačení: 70
Uložení: 80

11.3. Hodnotenie

Hodnotenie sa stáva často formálnym prvkom v podmienkach organizácie. Ak manažér nedokáže oceniť ľudí, nebude fungovať ani riadenie.

Hodnotenie je potrebné k tomu, aby sme dali správneho človeka na správne miesto. Na základe hodnotenia môžeme zistiť vzťah človeka k práci, ale aj jeho identifikovanie sa s cieľmi podniku. Ak chce moderná firma obstáť v konkorenčnom prostredí, je potrebné, aby dokázala hodnotenie využiť ako podnet pre zlepšenie svojej práce.

Systém hodnotenia musí byť vypracovaný tak, aby sledoval motivačné ciele. Ak nesleduje motiváciu, tak je zlý. Systém hodnotenia musí poznať každý zamestnanec, aby vedel prečo pracuje a nepociťoval krivdu. Znaky hodnotenia:

  • pravidelnosť
  • konkrétnosť
  • spravodlivosť
  • úplnosť

Kedy je hodnotenie výpovedné ? Hodnotenie je výpovedné vtedy, ak pracovník pozná úlohy a vie čo sa od neho žiada. Stanovené úlohy musia byť konkrétne, reálne, dosiahnuteľné. V zásade hodnotíme vždy to, čo človek vykonal a nie to, aký je fajn kamarát.

Na základe pravidelného systému hodnotenia môže manažér zaujať správny a individuálny prístup k stanoveniu výšky mzdy ako aj k odmeňovaniu pracovníkov, rozhodovať o personálnych zmenách, o potrebe ďaľšieho vzdelávania a pod.

Ak chceme, aby hodnotenie nemalo význam len pre vedúceho pracovníka, musíme s ním oboznámiť i hodnotených pracovníkov. Nepríjemnému rozhovoru sa môžeme vyhnúť tak, že si rozhovor rozdelíme na tri fázy:

  • v prvej fáze sa vedúci pracovník vyjadrí k tomu, čo hodnotí pozitívne, pričom zdôrazňuje silné stránky. Tým umocňuje u pracovníka pocit, že hodnotenie je objektívne.
  • v druhej fáze sa vyjadrí k nedostatkom, k tomu, s čím nie je spokojný. Potrebné je vždy hovoriť o osobnosti človeka, pričom treba dbať na konkrétnosť.
  • v tretej fáze treba spoločne uvažovať o tom, čo má pracovník v budúcnosti robiť, aby odstránil nedostatky, ktoré mu boli vytknuté. V závere si sám stanovuje ciele do ďaľšieho obdobia. Takýto rozhovor dá pracovníkovi jasnú informáciu o tom, čo si vedúci pracovník myslí, ako ho hodnotí. Je to zároveň šanca k tomu, ako má upravovať svoje pracovné aktivity v zmysle požiadaviek a nárokov vedúceho.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hodnotenie #individuálny prístup

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036