:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

11.3. Hodnotenie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča verca123 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 286 slov
Počet zobrazení: 113
Tlačení: 5
Uložení: 3

11.3. Hodnotenie

Hodnotenie sa stáva často formálnym prvkom v podmienkach organizácie. Ak manažér nedokáže oceniť ľudí, nebude fungovať ani riadenie.

Hodnotenie je potrebné k tomu, aby sme dali správneho človeka na správne miesto. Na základe hodnotenia môžeme zistiť vzťah človeka k práci, ale aj jeho identifikovanie sa s cieľmi podniku. Ak chce moderná firma obstáť v konkorenčnom prostredí, je potrebné, aby dokázala hodnotenie využiť ako podnet pre zlepšenie svojej práce.

Systém hodnotenia musí byť vypracovaný tak, aby sledoval motivačné ciele. Ak nesleduje motiváciu, tak je zlý. Systém hodnotenia musí poznať každý zamestnanec, aby vedel prečo pracuje a nepociťoval krivdu. Znaky hodnotenia:

  • pravidelnosť
  • konkrétnosť
  • spravodlivosť
  • úplnosť

Kedy je hodnotenie výpovedné ? Hodnotenie je výpovedné vtedy, ak pracovník pozná úlohy a vie čo sa od neho žiada. Stanovené úlohy musia byť konkrétne, reálne, dosiahnuteľné. V zásade hodnotíme vždy to, čo človek vykonal a nie to, aký je fajn kamarát.

Na základe pravidelného systému hodnotenia môže manažér zaujať správny a individuálny prístup k stanoveniu výšky mzdy ako aj k odmeňovaniu pracovníkov, rozhodovať o personálnych zmenách, o potrebe ďaľšieho vzdelávania a pod.

Ak chceme, aby hodnotenie nemalo význam len pre vedúceho pracovníka, musíme s ním oboznámiť i hodnotených pracovníkov. Nepríjemnému rozhovoru sa môžeme vyhnúť tak, že si rozhovor rozdelíme na tri fázy:

  • v prvej fáze sa vedúci pracovník vyjadrí k tomu, čo hodnotí pozitívne, pričom zdôrazňuje silné stránky. Tým umocňuje u pracovníka pocit, že hodnotenie je objektívne.
  • v druhej fáze sa vyjadrí k nedostatkom, k tomu, s čím nie je spokojný. Potrebné je vždy hovoriť o osobnosti človeka, pričom treba dbať na konkrétnosť.
  • v tretej fáze treba spoločne uvažovať o tom, čo má pracovník v budúcnosti robiť, aby odstránil nedostatky, ktoré mu boli vytknuté. V závere si sám stanovuje ciele do ďaľšieho obdobia. Takýto rozhovor dá pracovníkovi jasnú informáciu o tom, čo si vedúci pracovník myslí, ako ho hodnotí. Je to zároveň šanca k tomu, ako má upravovať svoje pracovné aktivity v zmysle požiadaviek a nárokov vedúceho.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Psychológia pre manažérov

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina 1.1. Znaky osobnosti 99 slov
Slovenčina 1.2. Vlastnosti osobnosti 247 slov
Slovenčina 1.3. Schopnosti 327 slov
Slovenčina 1.4. Inteligencia 193 slov
Slovenčina 1.5. Charakter 905 slov
Slovenčina 1.6. Temperament 473 slov
Slovenčina 2. Komunikácia 386 slov
Slovenčina 2.1. Verbálna komunikácia 535 slov
Slovenčina 2.2. Rozhovor 791 slov
Slovenčina 2.3. Ukončenie rozhovoru 445 slov
Slovenčina 2.4. Komunikačné zlozvyky v riadení ľudí 1071 slov
Slovenčina 2.5. Porada a jej vedenie 1686 slov
Slovenčina 3. Neverbálna komunikácia 406 slov
Slovenčina 3.1. Podávanie rúk v komunikácii 344 slov
Slovenčina 3.2. Oči, pohľad, vstupná brána do ľudskej duše 340 slov
Slovenčina 3.3. Pozície sedenia v komunikácii 344 slov
Slovenčina 3.4. Vzdialenosť partnerov 264 slov
Slovenčina 4. Asertivita v práci manažéra 172 slov
Slovenčina 4.1. Typy správania sa ľudí 202 slov
Slovenčina 4.2. Asertívne práva 711 slov
Slovenčina 4.3. Techniky asertivity 584 slov
Slovenčina 5.1. Výber slov 406 slov
Slovenčina 5.2. Obsah reči 177 slov
Slovenčina 5.3. Reč a vystupovanie 461 slov
Slovenčina 5.4. Hlas 504 slov
Slovenčina 5.5. Dýchanie 499 slov
Slovenčina 6.1. Viete telefonovať? 848 slov
Slovenčina 6.2. Oblečenie 728 slov
Slovenčina 6.3. Pozdrav, presnosť a vizitka 594 slov
Slovenčina 7. Stres, záťaž, strach ako súčasť rozhodovania a vedenia ľudí 194 slov
Slovenčina 7.1. Stresory 145 slov
Slovenčina 7.2. Stres a zdravie 390 slov
Slovenčina 7.3. Ako reagujeme v krízových situáciách 714 slov
Slovenčina 8. Mobing 262 slov
Slovenčina 8.1. Kedy vzniká mobing? 557 slov
Slovenčina 8.2. Ako sa brániť mobbingu? 153 slov
Slovenčina 8.3. Typológia nebezpečných šéfov podľa B. Huberovej 750 slov
Slovenčina 8.4. Prečo mobujú šéfovia? 347 slov
Slovenčina 9. Únava a jej vplyv na výkonnosť človeka 221 slov
Slovenčina 9.1. Formy únavy 686 slov
Slovenčina 9.2. Hluk a únava 226 slov
Slovenčina 9.3. Režim dňa 270 slov
Slovenčina 9.4. Ako sa vyrovnať s únavou? 223 slov
Slovenčina 10. Plánovanie a regulácia času 370 slov
Slovenčina 10.1. Regulácia času 359 slov
Slovenčina 10.2. Regulácia práce 327 slov
Slovenčina 10.3. Časový plán 378 slov
Slovenčina 11. Motivácia 522 slov
Slovenčina 11.1. Ako motivovať? 343 slov
Slovenčina 11.2. Odmeňovanie 269 slov
Všetky práce z tejto sady (51) »
0.020