Krátka definícia psychológie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.07.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 269 slov
Počet zobrazení: 96
Tlačení: 14
Uložení: 10

Krátka definícia psychológie 

Slovo „psychológia" sa skladá z dvoch gréckych slov, a to psyché, čo znamená duša a zo slovíčka logos, čo je slovo, reč, veda. „Psychológia je veda o duši", to patrí medzi najstaršie a najpoužívanejšie vymedzenie tohto pojmu. Takéto vymedzenie sa stretávalo s nesúhlasom v minulosti, no na začiatku 21. storočia nezodpovedá ani stavu vedeckého poznania.

Ďalšou často používanou definíciou je: „Psychológia je vedecké štúdium správania a mysle." Ak by sme túto definíciu rozdelili, dostali by sme tri položky. Prvá nám tvrdí, že psychológia je založená na vedeckom podklade. Do určitej miery je každý jeden z nás psychológ, pretože aspoň v intuitívnej rovine musí stále hľadať odpovede na otázky, ktoré sa týkajú ľudského správania a myslenia.

Psychológovia na rozdiel od laikov používajú systematické a objektívne metódy pozorovania. Druhou položkou je správanie, ktoré sa môže definovať ako akákoľvek merateľná a pozorovateľná činnosť. Poslednou položkou je myseľ. V súčasnej dobe prostredníctvom mysle poukazujeme na všetky vedomé aj nevedomé duševné stavy, ktoré nie sú viditeľné, ale psychológovia ich vyvodzujú z pozorovateľného správania.

Medzi najprijateľnejšie vymedzenie psychológie patrí to, ktoré tvrdí, že psychológia je veda o správaní a prežívaní.

Psychológia má dlhú minulosť, ale krátke dejiny.", napísal H. Ebbinghaus. Vývoj psychológie bol súbežne s vývojom filozofie a ostatných vied. Záujem o pozorovanie psychických (duševných) javov je v podstate taký starý, ako je aj samotné ľudstvo. Psychológia má svoje korene vo filozofii, v fyziológii a lekárskej vede.

V roku 1879 W. Wundt založil v Lipsku prvé psychologické laboratórium, čo pomohlo k oddeleniu psychológie od filozofie. Vznikla samostatná veda psychológia. To, že sa psychológia oddelila od filozofie, neznamenalo roztržku s filozofickou tradíciou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033