Stručne vymenujte fázy sociologického výskumu

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 156 slov
Počet zobrazení: 36
Tlačení: 4
Uložení: 4

17. Stručne vymenujte fázy sociologického výskumu

OSNOVA:

 1. sociologický výskum
 2. fázy sociologického výskumu
 1. Sociologický výskum
 • špecifický výskumný postup zameraný na skúmanie spoločenských javov
 • využíva empirické údaje
 • vychádza z existujúcich teoretických sociálnych poznatkov a svojimi zisteniami ich potvrdzuje, upresňuje, modifikuje alebo odmieta

b) Fázy sociologického výskumu

 1. vymedzenie výskumného problému
 • určenie predmetu výskumu
 • zaradenie skúmaného javu do systému poznatkov sociologickej teórie
 1. štúdium literatúry
 • oddelenie známeho a overeného od neznámeho
 1. formulácia výskumných hypotéz
 • predpoklady, domnienky o skúmanom jave, o jeho charakteristikách
 • orientácia na nové, nepreskúmané skutočnosti
 • hypotézy musia byť operacionalizovateľné – abstraktné pojmy sa musia dať vyjadriť v termínoch, ktoré označujú konkrétne, pozorovateľné a merateľné skutočnosti
 1. voľba metodiky výskumu
 • spôsob zberu empirických údajov
 • štandardné metódy: pozorovanie, anketa, rozhovor, štúdium dokumentov, ..
 • naplánovanie organizačno-technickej stránky – tzv. projekt výskumu
 1. zber empirických údajov
 • realizácia
 1. analýza zozbieraných údajov
 • usporiadanie zozbieraných údajov
 • štatistické spracovanie zozbieraných údajov
 • testovanie hypotéz
 1. formulácia záverov
 • vyhodnotenie hypotéz
 • zhodnotenie celého výskumu
 • prípadná formulácia nových teoretických záverov → potreba nového overovania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022