Predmet všeobecnej psychológie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: mino
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 7 668
Tlačení: 562
Uložení: 635
1. Predmet všeobecnej psychológie
Všeobecná psychológia: náuka o psychickej regulácii správania a konania a jeho psychických korelátoch
Obsah psychiky: 1. prežívanie
  2. správanie

1.1 Prežívanie
- vnútorný svet človek, pre iného nedostupný
- výsledok prežívania: psychický zážitok

1.1.1. Obsah prežívania: 1. psychické procesy
  a. poznávacie: vnímanie, myslenie, pamäť, predstavivosť
  b. citové: všetky city a nálady
  c. vôľové: vôľa a jej vlastnosti
  2. psychické stavy: nálad, únava
  3. psychické vlastnosti: charakter, temperament, potreby, záujmy, svedomie
 
1.1.2 Znaky prežívania:  1. subjektivita
  2. jedinečnosť
  3. vymedzené časové trvanie
 
1.2 Správanie
- vonkajší prejav psychiky, ktorý môže pozorovať iná osoba, či zaznamenať prístroj

1.2.1 Obsah správania: 1. reakcie: vrodené prejavy správania
  → nepodmienené reflexy a inštinkty: dýchací, sací, vylučovací
  2. odpovede: naučené, získané prejavy správania
  → podmienené reflexy: zručnosti
  3. vonkajšie výrazy: fyziologické zmeny blednutie, mimika, gestikulácia
 
1.2.2 Druhy správania: 1. neúmyselné: mimovoľné
  2. úmyselné: reakcia na podnet
  3. konanie: cieľavedomé správanie
- prežívanie a správanie sa ovplyvňujú
- nie všetky psychické procesy si uvedomujeme, preto psychika zahŕňa nevedomie
 
Vedomie: to, čo človek prežíva a uvedomuje si
  je stupňom vývinu a duševného zdravia
 
Nevedomie: to, čo si človek neuvedomuje z vlastného duševného života
zahrňuje potlačené túžby, želania, vedomosti, skúsenosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014