Typológie osobnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Chlapec mino
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 16 424
Tlačení: 761
Uložení: 733
7. Typológie osobnosti
Typ: istá kategória javov, ktoré majú niečo spoločné 
- každý človek je neopakovateľná osobnosť, ale má vlastnosti spoločné s ostatnými ľuďmi
- na začlenenie ľudí sa používajú rôzne kritériá
 
7.1 Konštitucionálne typológie
- axióm: istý typ telesnej stavby má isté povahové vlastnosti

7.1.1 Kretschnerova typológia: 1. pyknik (rozložitý): veselý, spoločenský, dobrosrdečný
  2. astenik (vytiahnutý): agresívny, pesimistický
  3. stenik (atletický): vyrovnaný, silný
7.1.2 Scheldonova typológia: 1. endomorfný typ (rozložitý): veselý, spoločenský, dobrosrdečný
  2. ekotmorfný typ (vytiahnutý): agresívny, pesimistický
  3. mezomorfný typ (atletický): vyrovnaný, silný
 
7.2 Psychologické typológie
- vychádzajú z toho, čo človek uprednostňuje, na čo sa zameriava

7.2.1 Sprangerova typológia:
- rozdelenie podľa uprednostňovaných postojov a hodnôt
1. Teoretický: individualista, teoretik, svet vníma ako súhrn podstát, vzťahov, súvislostí, dominuje rozum
2. Ekonomický: vo všetkom hľadá úžitok, osobný prospech, peniaze, hodnoty vidí v pôžitku a blahobyte
3. Estetický: život chápe ako hru obrazov, preciťuje svet, odtrháva sa od reality
4. Sociálny: zameraný na ľudí a pomáhanie, ľahko sa vciťuje
5. Mocenský: obľubuje moc a ovládanie ostatných, zdôrazňuje seba samého
6. Náboženský: ľahostajný k materiálnym hodnotám, všetko podriaďuje vyšším cieľom, hodnotám
 
7.2.2 Jungova typológia: rozdelenie na základe smerovania k svetu, či sebe samému
1. Extrovert: zameraný na vonkajší svet, spoločenský, prispôsobivý, ľahko nadväzuje kontakty, otvorený,
  bezstarostný, praktik, realista
2. Introvert: zameraný na seba, vnútorný svet, uzatvorený, ťažko sa prispôsobuje, zdržanlivý, neistý, opatrný
 
7.2.3 I.P.Pavolva typológia: na základe vzťahu prvej a druhej signálnej sústavy
1. Umelecký typ: zmyslový → prevláda 1. signálna sústava → obrazné a emocionálne myslenie
2. Teoretický typ: prevláda 2. signálna sústava → abstraktné a teoretické myslenie
3. Zmiešaný typ: 1. signálna sústava a 2. signálna sústava v rovnováhe
 
7.2.4 Utváranie osobnosti:
- osobnosť sa vytvára v procese ontogenézy
- dôležitú úlohu zohrávajú procesy: 1. zrenie
  2. učenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.9)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025