:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Emócie a city, znaky citov, asertivita

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča ivanka88 (27)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 304 slov
Počet zobrazení: 10283
Tlačení: 602
Uložení: 611
Sú dôležitým motivačným faktorom, často si ich zamieňame.
Emócie- tzv. nižšie city, kt. sú spojené s uspokojením primárnych fyziologických potrieb, sú krátkodobejšie.
City- sú spojené s vyššími potrebami, spájajú sa s medziľudskými vzťahmi a hodnotou života človeka, sú trvalejšie. Má ich človek a jedine on je schopný empatie (schopnosť vcítiť sa).
Je to prežívanie vzťahu človeka k veciam, k javom, k sebe samému i k iným ľuďom. Zohrávajú dôležitú funkciu:
-  sú signálom + a –
-  sú obohatením vnútorného sveta
-  sú krátkodobé/dlhodobé motívy činnosti
-  majú regulujúcu funkciu

Znaky citov:
subjektívnosť- prežívanie citov je vždy individuálne
spontánnosť- city sú nezávislé od vôle
predmetnosť- spojené s nejakou vecou, osobou, myšlienkou
aktuálnosť- prejavujú sa okamžite
polarita- citové prejavy môžu prechádzať z jednej krajnosti do druhej
kultúrna podmienenosť- city nie sú univerzálne, sú ovplyvnené kultúrou a jazykom
vplyv na ďalšie  psychické procesy
 
Polarita- sú dvojice citov (láska a nenávisť)
Odtienky- milujem-ľúbim-mám rád
   Ambivalencia- stav, kedy človek prežíva súčasne dve polárne kvality
 
stenické city- aktívne, zvyšujú aktivitu (nadšenie, radosť, láska)
astenické city- pasívne, znižujú aktivitu (beznádej, smútok)
 
  Afekty- emocionálny stav, ktorý prebieha rýchlo, prudko a človeka úplne ovládne
-  vzniká náhle a trvá krátko
-  sú sprevádzané vonkajšími prejavmi, človek stráca kontrolu- nezvládnutý afekt, ak je sprevádzaný stratou vedomia- patický afekt
  Nálady- dlhotrvajúce stavy približne rovnakého emocionálneho prežívania
-  patické nálady- majú dlhodobý chorobný rast
 
 Vášne – dlhotrvajúce citové stavy, sú veľmi intenzívne , sú na dosiahnutie istého predmetu alebo uspokojenia potrieb, podľa užitočnosti sa delia na vysoké a nízke
 
VYŠŠIE CITY
-sú spojené s medziľudskými vzťahmi

- Morálne- akým spôsobom prežívame  morálne činy, hodnoty, postoje
- Estetické- spojené s prežívaním krásy a krásna
- Intelektuálne- spojené s objavovaním a poznávaním nového, nachádzaním pravdy
- Sociálne emócie- sú vo vzťahu k ľuďom a sociálnym skupinám, patrí sem prežívanie radosti, smútku s blízkym človekom, láska, úcta...

ASERTIVITA- schopnosť dosiahnuť svoje (dohodou, kompromisom)
EQ- emocionálny kvocient
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Emócie a city Referát 859 slov 5.4
Slovenčina City, Emócie, Emocionálna inteligencia Referát 1744 slov 10
Slovenčina Emócie a ich vplyv na jedinca Referát 559 slov 10
Slovenčina City a druhy citov Referát 1364 slov 5.5
Slovenčina Emócie Referát 340 slov 1
Slovenčina Emócie, Psychické procesy a stavy Poznámky 941 slov 10
0.012