Osobnosť a jeho vlastnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 634 slov
Počet zobrazení: 6 011
Tlačení: 304
Uložení: 297
Osobnosť má dynamický charakter = znamená to, že nastáva zmena, pohyb vo vývine jej vlastností a schopností.
Vlastnosti osobnosti

1.  Aktivačno- motivačné vlastnosti
a)  Motívy :  -vnútorné hybné sily konania, správania človeka podnecujú a udržiavajú ho v aktivite (psychickej či fyzickej)
Motívy= -Impulzy: vychádzajú z vnútra človeka (nebudem pozerať televízor)
 -Incentívy: sú stimuly, ktoré vychádzajú z prostredia vonkajšieho (neporuším  zákon, lebo hrozí trest).
Motívy:  -priťahujú= ísť k zubárovi- odstrániť bolesť
  -odpudzujú= nová bolesť pri zákroku zubára
-vedomé= viem, prečo sa učím ANJ – chcem odcestovať, zarobiť si
-nevedomé= neuvedomujem si motiváciu konania ... potláčam to, že by som bol motivovaný tým, že   profesorka ANJ mi je sympatická- chcem na ňu zapôsobiť
Motívy:  -prežitia= hlad, smäd, telesná teplota
  -sociálne= sexuálne, materské správanie
  -zvedavosti= nedostatočné uspokojenie vedie k narušeniu poznávacej, intelektuálnej funkcie psychiky
  b) Motivácia: - zdroj, príčina správania, aktivita človeka vyvolaná motívom , končí sa uspokojením  motívu 
Model nedostatku: konanie je motivované pocitom prázdna, nedostatku , ktorý musí byť zaplnený= (hlad, smäd, vzduch)
Model vybitia: k uspokojeniu dochádza pri vybití, uvoľnení nahromadeného napätia
  = (potreba buchnúť päsťou, vybehať sa)
- obidva sú Homeostatické modely = Homeostáza= rovnováha, predpokladajú, že organizmus sa dostane do stavu rovnováhy – jej udržanie nie je možné, pretože motivačná energia je nevyčerpateľná .
c)  Konflikt: = stav napätia, keď sa človek musí rozhodnúť medzi
1.  dvoma pozitívnymi motívmi : peniaze miniem na pizzu alebo na lístok do kina ?
2. dvoma negatívnymi motívmi : vybrať menšie zlo, chcem sa vyhnúť obom možnostiam (prezradiť kamaráta, že on niečo ukradol alebo ísť za neho do väzenia)
3. dvoma motívmi, aj pozitívnym, aj negatívnym: ak pôjdem k zubárovi, vyhnem sa písomke, ale odstráni sa mi bolesť zubov.
  
d) Potreby: najvýznamnejšie motívy, ktoré ovplyvňujú konanie= nedostatok
  alebo nadbytok niečoho

1.
Fyziologické primárne: uspokojenie je nutné pre zachovanie života, potreba kyslíka, potravy , vylučovania,  sexuálna(majú ľudia a vyššie cicavce)

2.
Fyziologické sekundárne: vzniknú na základe návyku- alkohol, drogy= narkománia

3. Psychologické: potreba lásky, pomoci, súkromia, uznania, hry, smiechu= má ich  človek, sú odvodeninami fyziologických potrieb
  e) Záujmy: úsilie človeka aktívne sa zaoberať nejakou činnosťou (má citový vzťah)  – výtvarné, športové, obchodné, technické, o prírodu, -počas života sa menia
Aktívne: sám človek vyvíja činnosť (hrá futbal)
Pasívne: len vníma predmet záujmu (športový fanúšik)
f) Sklony: záujem o divadlo sa nestotožňuje so sklonom hrať divadlo, zameranie človeka na výkon určitej činnosti
  g) Ašpirácie: ambície, smerovanie k istým hodnotám
 h) Cieľ: smer aktivity, ktorú si uvedomujem
Krátkodobý= napísať úlohy (krátky čas realizácie)
Dlhodobý= úspešne skončiť školu
i) Životné plány: systém cieľov, ktoré chce človek v budúcnosti dosiahnuť
j) Pudy: vrodená hnacia sila k činnosti
-hlad, smäd , pud sebazáchovy , pohlavný pud

2.  Vzťahovo-postojové
a) Charakter: je súhrn všetkých psychických vlastností osobnosti(mravných vlastností- kladných i záporných)
-  Posudzujeme ho až podľa vonkajšieho správania
-  Hovorí sa , že ak je človek zlý – „nemá charakter“ ... každý má charakter
 
Charakterové vlastnosti: Svetonázorové= súhrn poznatkov o svete
Mravné= vzťah človeka k morálke (čestnosť, pravdovravnosť)
Pracovné= vzťah k práci (svedomitosť, lenivosť)
Spoločenské= vzťah k spoločnosti, k iným ľuďom (nedôverčivosť, altruizmus)
Sebavzťahu= vzťah k sebe (sebaúcta, sebadôvera, hrdosť)
b) Postoj: určitý spôsob reagovania na určité podnety  
  -iný postoj  k rodine , k cudzím, ku knihe
 -menia sa životnou skúsenosťou(NAB- ateizmus)
Druhy: 1. Presvedčenie = Názor- prevláda poznávacia zložka
2. Predsudky- prevláda iracionálna zložka
3. Viera- iracionálna , emocionálne podfarbená
Najvšeobecnejšie postoje, ktoré určujú celý životný štýl =sa nazýva
c)  Hodnotová orientácia : aké hodnoty vyznáva, akými sa riadi
d)  Ideály: vzorové životné ciele, ktoré sa človek usiluje realizovať
e)  Citové vzťahy: k ľuďom (láska, obdiv, sympatie)
3.  Výkonové
a)  Schopnosti a vlohy (schopnosti nie sú vrodené, vlohy sú)
b)  Vedomosti , zručnosti a návyky- zautomatizované vykonávanie určitých činností

4.  Sebaregulačné
a) Sebauvedomovanie, sebapoznávanie
b) Svedomie ,  sebakritika
c)  Sebavýchova
 
5.  Dynamické
a)  Temperament : je súhrn vlastností organizmu určujúcich dynamiku prežívania a správania sa osobnosti.
Osobnosť má dynamický charakter = znamená to, že nastáva zmena, pohyb vo vývine jej vlastností a schopností.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020