Psychické zdravie a stres

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 396 slov
Počet zobrazení: 7 660
Tlačení: 462
Uložení: 470
Psychické zdravie a stres
Zdravie je najdôležitejší faktor na zvládanie nárokov života. Je stav telesného, duševného sociálneho blaha.
Charakteristika duševného zdravia podľa WFHM= Svetová federácia duševného zdravia:
1.  Ľudia majú sami k sebe dobrý postoj= nepodceňujú ani nepreceňujú schopnosti, vedia sa povzniesť nad neúspech
2.  Cítia sa dobre medzi ľuďmi= dokážu prejaviť lásku
3.  Sú schopní zvládať požiadavky života= problémy
STRES= situácia, ktorá vyvoláva napätie, záťaž. Podľa autora stresu Selyeho stres vyvoláva všeobecný adaptačný syndróm- určitá reakcia žliaz s vnútorným vylučovaním
3 ŠTÁDIÁ STRESU:
1.  št. ALARMU- zvýšená pohotovosť organizmu
2.  št. ODOLNOSTI (rezistencie)-ak stresová situácia trvá, fyziologická reakcia sa vracia do normálu, ale energia sa vyčerpáva
3.  št. VYČERPANIA (exhauscie) -pokles odolnosti organizmu, zlyhanie adaptácie(prispôsobenia)
Odpoveď na stres/ záťaž:
a)   útok (boj so stresom)
b)  Útek ( útek z dosahu ohrozenia)
 
Nákres
 
ADAPTAČNÉ MECHANIZMY: chránia osobnosť znižujú napätie, úzkosť
ADAPTÁCIA(prispôsobenie sa):
1.  Primeraná- v súlade s vonkajším prostredím
2.  Neprimeraná-maladaptácia- nesúlad potrieb jedinca s podmienkami prostredia
a)  Neurotická maladaptácia- trpí sám jedinec (ochorenie, vyhodenie z práce)
b)  Sociálna- trpí okolie jedinca, znížená schopnosť vychádzať s ľuďmi
c) Morálna- kriminalita
SYMPTÓMY STRESU: bolesť hlavy, kožné vyrážky, žalúdočná nevoľnosť
1.  Somatické (telesné) – ohrýzanie nechtov, škrípanie zubami, škriabanie vo vlasoch
2.  V nálade – depresie, hnev, podráždenosť, pocity viny, hanby
3.  V správaní – agresia, narušenie spánku, emocionálne výbuchy, nechávanie nedokončenej práce
Salutogenéza- veda zaoberajúca sa príčinami zdravia, kto a prečo je a zostáva zdravý
Psychológia zdravia – zaoberá sa spôsobmi zvládania záťaže
ODOLNOSŤ VOČI STRESU A OCHORENIAM
a)  Nezdolnosť (hardiness) – ak je človek zaujatý prácou, rodinou, aktivitami, majú osobnú kontrolu nad vlastným životom, rozpoznávajú vlastné hodnoty, ciele, zmysluplnosť
b)  Stratégie zvládnutia (coping) – hľadanie informácií v stresore, priama akcia, utlmenie činnosti, hľadanie sociálnej podpory, emocionálna regulácia (vyhýbanie sa)
c) Štýl zvládnutia- hystéria, krik, plač, vyrovnaný stav, vyhýbanie sa stresu
 
MENTÁLNA=DUŠEVNÁ HYGIENA
VÝZNAM:
1.  Prevencia v predchádzaní telesných a duševných porúch
2.  V účinku na sociálne vzťahy (lepšie medziľudské vzťahy)
3.  V účinku na pracovný výkon
4.  Pri dosahovaní duševnej rovnováhy, spokojnosti
PROSTRIEDKY DUŠEVNEJ HYGIENY:
a)  Životospráva – striedanie telesnej a duševnej práce, správna výživa, spánok, relaxácia, organizácia času
 
b)  Úprava životného prostredia- správne osvetlenie, zvuková izolácia, vetranie, úprava pracovného stola ...

c) Úprava sociálnych vzťahov – riešenie a nevyvolávanie konfliktov, vytváranie dobrých medziľudských vzťahov
 
d)  Sebavýchova a autoregulácia
Sebavýchova- cieľavedomý rozvoj vlastnej osobnosti
Autoregulácia- človek pôsobí sám na seba
=odstraňovanie zlozvykov, nevhodných vlastností
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015