Vývinová psychológia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 362 slov
Počet zobrazení: 4 684
Tlačení: 362
Uložení: 377

Vývinová psychológia

Duševný vývin = je proces psychologických zmien, ktoré sa uskutočňujú v čase a v dôsledku, ktorých sa psychika mení a dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň = Progres
 
Regresívne zmeny= znamenajú návrat k starým kvalitám
Podstata vývinu= proces Socializácie a proces Individualizácie
Kvalitatívne zmeny= 1 vlastnosti zanikajú, iné vznikajú, pretrvávajúce sa menia
Kvantitatívne zmeny= mení sa veľkosť a proporcie vlastností rozširuje sa slov. zásoba, zväčšuje sa rozsah pamäti, myslenie
Psychický vývin sa uskutočňuje na pozadí telesného vývinu.
 
Duševný vývin= podmieňuje A. Biologické činitele

B. Vlastná aktivita jednotlivca

C. Činitele prostredia
   D. Činitele výchova

A. Bio. č.
  -patria sem vrodené vlohy, vlastnosti nervovej sústavy, hormonálna sústava, žlazy s vnútornou sekréciou. Biologický rast organizmu= výška, hmotnosť, dĺžka končatín, od rastu závisia aj niektoré psych. funkcie, stavy
Zretie= vnútorná pohotovosť, pripravenosť pre istú činnosť

B. = Učenie, sebavzdelávanie, sebavýchova

C.= životné p., prírodné, bytové, sociálne- medziľ. vzť., masmédia,= reagovať, prispôsobovať sa im = rodina, kamaráti

D.= cieľaved. usmerňovanie, zdokonaľovanie,
Príčina psych. vývinu sú vonkajšie a vnútorné rozpory, boj protikladov

Zákony vývinu:

1. Ustavičnosť vývinu- stále sa meníme, vyvíjame

2. Nerovnomernosť výv. tempa- v raných obdobiach je tempo rýchle, dospelosť- spomaľuje, starší vek- klesajú učenie, pamäť

Akcelerácia psych. vývinu -  niektoré výv. látky (dospievanie) u dnešnej generácii sa dosahujú o 1-2 roky skôr ako v minulosti

3. Štadiálnosť v. –prechod z 1 fázy do 2 – postupne

4.Harmonickosť – súčasne sa rovnomerne rozvíjajú všetky zložky psychiky

Periodizácia

1.Detstvo – 0/22- členenie do spoločnosti, príprava na povolanie
2.Dospelosť – 22/65 – produktívnosť, tvorba hodnôt
3.Staroba – 60/65 – koniec života

Detstvo:

1. Novorodenecký- narodenie – 2 mesiace
2. Dojčenský vek – od 2 mesiacov –do 1 roka
3. Mladší predškolský vek – 1r.-3r.
4. Starší predškolský vek – 3- 6 rokov
5. Mladší školský vek – 6r.-12 r. (1-5.roč ZŠ)- predpuberta
6. Stredný šk. vek  - 12/15 rokov
7. Starší šk . vek adolescencie – 14/15r. - 21 rokov
Vek po 16 rokoch = vek mládenca a devy
Fázy- približ. Hranice, dievčatá predbiehajú vo vývine chlapcov o 1-2 roky

Dospelosť:

1.fáza – do 30 rokov = rodina + spoloč. zodpovednosť
2.fáza – 30 – 50 rokov – najproduktívnejšie činnosti, najlepšie výkony
2.fáza – 60 – 65 – rokov – život. múdrosť, skúsenosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.063