Rodina ako primárna sociálna skupina

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 150 slov
Počet zobrazení: 6 666
Tlačení: 491
Uložení: 538
Charakterizujte rodinu ako primárnu sociálnu skupinu.
Popíšte typy a funkcie rodiny.
Analyzujte súčasné problémy v rodinách.

 
-rodina je primárna neformálna sociálna skupina zložená z dvoch a viacerých osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti. Sú spojení manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami.
- funkcie rodiny: - regulácia sexuálneho správania, zabezpečovanie reprodukcie spoločnosti, socializácia členov rodiny, poskytovanie starostlivosti, ochrany, citovej opory…
- rôzne podoby rodín – tri základné kritéria na rozlíšenie:
1. Forma usporiadania rodiny – nukleárna rodina (otec, mama, deti); rozšírená rodina (základ rodinných vzťahov tvoria pokrvní príbuzní).
2. Autorita v rodine – patriarchálna rodina (moc v rodine predstavuje muž); matriarchálna rodina (moc v rukách ženy); egalitárna rodina (moc rovnomerne rozložená).
 3. Odvodzovanie pôvodu potomstva, dedičských práv, status – patrilineárny pôvod (určovanie pôvodu detí z rodiny otca); matrilineárny (pôvod – z rodiny matky); bilaterálny (z oboch strán).
- súčasné problémy v rodinách: zlá životná úroveň, nevera, neochota o deti, pracovná vyťaženosť rodičov, málo peňazí na chod domácnosti…
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.052