Introvert a Extrovert

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 206 slov
Počet zobrazení: 10 619
Tlačení: 726
Uložení: 679
Osobnosť. Typológia osobnosti. Introvert a Extrovert. Úloha: určte črty a typy osobnosti samého seba.

Osobnosť:
-môžeme ju charakterizovať ako to, čo robí človeka samým sebou (je vytváraná v jednote dedičného a získaného).
- ide o súhrn vlastnosti, schopnosti, čŕt, ktoré u každého človeka nadobúdajú individuálny charakter = vytvárajú jeho osobnosť.
- ja je charakterizovaná charakterom, temperamentom, telesnou konštrukciou a schopnosťami (inteligencia).
- temperament: - súbor prevažne vrodených vlastnosti, ktoré určujú prežívanie a správanie človeka.
- charakter: - súhrn psychických vlastností osobnosti, ktoré sa prejavujú v mravnej stránke jej správaním a konaním.
- osobnosť: - jednota bio – psycho – socio – aspektu.
 
Typy osobnosti:
-podľa gréckych lekárov.
- Hipokrates, Galenos rozdelili ľudí do 4 typov na základe prevládania štiav v tele, ktoré určuje temperament človeka.
- sangvinik (krv): - optimistický, veselý, vodcovský, bezstarostný ale málo sebakritický, povrchný.
- cholerik (žlč): - výbušný, zhovorčivý, výrečný, podnikavý, panovačný, urážlivý.
- melancholik (čierna žlč): - nesmelý, uzavretý, vytrvalý, neovplyvniteľný, pomalý, pohodlný, nerozhodný, nedôverčivý.
- flegmatik (hlien): - spokojný, samostatný, vytrvalý, neovplyvniteľný, pomalý, pohodlný, nerozhodný, ťažké zbavovanie sa zlozvykov.
 
- typológia podľa švajčiarskeho psychológa Junga = zaviedol pojmy extrovert a introvert.
- extrovert: - otvorený smerom k spoločnosti, ľahko nadväzuje kontakty.
- introvert: - uzavretý do seba; málo komunikatívny, nespoločenský
 
-typológia podľa Eysencka = vznikla v 20 stor.; zavádzajú sa pojmy nervovo labilný a nervovo stabilný.
 
-melancholik (introvert, nervovo labilný); cholerik (extrovert, nervovo labilný); sangvinik (extrovert, nervovo stabilný); flegmatik (introvert, nervovo stabilný).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.144