PsychoTest - Test osobnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 06.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 6 558
Tlačení: 287
Uložení: 290
PsychoTest - Test osobnosti
V každom riadku si vyberte iba jednu vlastnosť, ktorá vás najviac vystihuje. Na záver spočítajte v každom stĺpci počet vybratých vlastností. Najväčší počet v stĺpci určuje dominantný typ temperamentu.

CHOLERIK

SANGVINIK

MELANCHOLIK

FLEGMATIK

Výbušný

Spoločenský

Nervózny

Mierumilovný

Uponáhľaný

Veselý

Plachý

Pokojný

Netrpezlivý

Energický

Neistý

Opatrný

Aktívny

Ľahkomyseľný

Pesimistický

Pasívny

Priamočiary

Prispôsobivý

Samotársky

Trpezlivý

Bojovný

Zhovorčivý

Rezervovaný

Ovládajúci sa

Rázny

Vnímavý

Náročný

Pohodlný

Neústupný

Nestály

Podozrievavý

Mlčanlivý

Hlučný

Nezodpovedný

Zraniteľný

Stály

Teatrálny

Bystrý

Váhavý

Zasnený

Praktický

Mystifikátor

Čitateľ

Rezervovaný

 
Výsledky:
CHOLERIK – EMOČNE LABILNÝ EXTROVERT
+ Kladné stránky
:
Silné a hlboké city, vášnivosť, citlivosť, schopnosť silného zaujatia, zásadovosť, pracovitosť, rýchlosť v práci, ľahký prechod od jednej činnosti k druhej.
– Záporné stránky:
Výbušnosť, hnevlivosť, zlostnosť, impulzívnosť, podliehanie citovým pohnútkam, prudké vzplanutia, urážlivosť, prchkosť, zlé sebaovládanie, skôr koná, ako premýšľa.
ČO S TÝM: Naučiť sa viac
ovládať, nedávať príliš najavo svoje prežívanie.

SANGVINIK – EMOČNE STABILNÝ EXTROVERT

+ Kladné stránky:
Optimizmus, všímavosť, prispôsobivosť, podnikavosť, pohotovosť, výrečnosť, družnosť, aktívnosť, otvorenosť k druhým, nekonfliktnosť.
– Záporné stránky:
Povrchnosť, ľahkomyseľnosť, nerozvážnosť, rád riskuje, prehnaná odvaha, nesústredenosť, nestálosť, ľahko
sa rozptýli, po nadšení rýchle schladenie.
ČO S TÝM: Pestovať väčšiu vytrvalosť, dôslednosť, sústredenie.

MELANCHOLIK – EMOČNE LABILNÝ INTROVERT

+ Kladné stránky:
Hlboké a stále city, vážnosť, hlbokomyseľnosť, svedomitosť, zmysel pre povinnosť, húževnatosť, starostlivosť, dôkladnosť, ohľaduplnosť k druhým, oddanosť.
– Záporné stránky:
Pesimizmus, smútok, obavy, ustaranosť, plachosť, zakríknutosť, skleslosť, nevýraznosť v prejave, slabosť a pomalosť reakcií, neschopnosť dlhodobého pracovného zaťaženia.
ČO S TÝM: Zaujať reálny postoj k životu
, neidealizovať si skutočnosť ani ľudí.

FLEGMATIK – EMOČNE STABILNÝ INTROVERT
+ Kladné stránky:
Vyrovnanosť, zmysel pre spravodlivosť, chladnokrvnosť, pokoj, trpezlivosť, vytrvalosť, schopnosť znášať dlhodobú záťaž, výkonnosť, samostatnosť, znášanlivosť, prispôsobivosť, priateľskosť, dobromyseľnosť, vyváženosť reakcií, poriadkumilovnosť.
– Záporné stránky:
Nedostatok citovej angažovanosti, ľahostajnosť, nedostatok pracovného nadšenia, malá aktivita, nepriebojnosť, nepružnosť, stereotypnosť, šablónovitosť.
ČO S TÝM: Zvýšiť pružnosť, aktivitu, prekonať pohodlnosť, rozvíjať tvorivosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.040