Čo je predstava

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 165 slov
Počet zobrazení: 4 171
Tlačení: 440
Uložení: 416
Vysvetlite, prečo tvorí predstavivosť prechod medzi zmyslovými a rozumovými poznávacími procesmi.
-  pretože si dokážeme vybaviť aj to čo sme vnímali zrakom i sluchom
-  lebo disponujeme pamäťou

Definujte, čo je predstava.
-  obraz vytvorený vo vedomí bez priameho pôsobenia podnetov na senzorické orgány
-  je založená na minulom vnímaní

Vymenujte a porovnajte jednotlivé typy predstavivosti.
ZRAKOVÝ (VIZUÁLNY) TYP
o  ľahšie si dokážeme predstaviť zrakové podnety
o  napr. keď sa učíme, ľahšie si predstavíme to, čo je napríklad podčiarknuté
SLUCHOVÝ (AUDITÍVNY) TYP
o  ľahšie si dokáže predstaviť sluchové podnety
o  napr. keď sa učíme, ľahšie si predstavíme to, čo sme počuli
POHYBOVÝ (MOTORICKÝ) TYP
o  ľahšie sa dokáže predstaviť pohyb, chôdzu, tanečné kroky,...
o  napr. keď sa učíme, ľahšie si vybavíme to, čo sme sami robili

Je rozdiel medzi predstavivosťou a fantáziou? Vysvetlite svoje tvrdenie.
-  predstavivosť je schopnosť vybaviť si to, čo sme vnímali na základe vnímania zrakom alebo sluchom, príp. i. a fantázia je proces, pri ktorom vytvárame nové predstavy na základe skúsenosti, vnemov, pamäťových predstáv
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#noska poznamky #predstavy a typy predstav #noska-poznamky


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013