Predmet psychológie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 171 slov
Počet zobrazení: 3 712
Tlačení: 235
Uložení: 236
Definujte predmet psychológie z mentalistického a behavioristického hľadiska.
z mentalistického hľadiska je predmetom psychológie prežívanie
z behavioristického hľadiska je predmetom psychológie správanie

Analyzujte jednotlivé druhy pocitov a vnemov ako najzákladnejších poznávacích procesov.
POCITY
o  VONKAJŠIE
· zrakové
· čuchové
· sluchové
· chuťové
· hmatové
o  VNÚTORNÉ
· pocity rovnováhy
· pocity pohybu
· orgánové pocity
VNEM
o  vnímanie pohybu
o  vnímanie priestoru
o  vnímanie času

Vysvetlite úlohu zmyslových orgánov v tomto procese.
-  pomocou nich získavame informácie z vonkajšieho a vnútorného prostredia

Vysvetlite, ako navzájom súvisia pociťovanie a vnímanie.

-  pri pociťovaní získavame informácie z prostredia ktoré pri vnímaní vyberáme a triedime
-  čiže spájame jednotlivé pocity do vnemov

Prečo v procese vnímania môže dochádzať k vzniku ilúzií? Ide z hľadiska psychológie v prípade ilúzií a halucinácií o ten istý jav?

ILÚZIA
o ilúzia je vlastne skreslený vnem- odraz skutočnosti, ktorý nezodpovedá realite
o ilúzie vyvoláva reálne pôsobiaci podnet, ktorý naše zmyslové orgány skreslia
-  nejde o ten istý jav, pretože halucinácie nie sú na rozdiel od ilúzií vyvolané reálne pôsobiacim vonkajším podnetom a sú prejavom duševných chorôb, horúčky, otravy alebo užívania drog
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.190