Ako chápe psychológia pojem osobnosť

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 228 slov
Počet zobrazení: 3 954
Tlačení: 275
Uložení: 283
Vysvetlite, ako chápe psychológia pojem osobnosť.
-  v psychologickom význame je osobnosťou každý človek
-  osobnosť je daná súhrnom vlastností, procesov, stavov, postojov a pod., ktoré tvoria celistvú štruktúru a dynamiku, individualitu konkrétneho človeka

Analyzujte jednotlivé skupiny vlastností, ktoré tvoria štruktúru osobnosti.

-  AKTIVAČNO-MOTIVAČNÉ
o motívy
-  VZŤAHOVO-POSTOJOVÉ
o  charakter a postoje
-  VÝKONOVÉ
o  schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyky
-  SEBAREGULAČNÉ
o  vôľové vlastnosti
-  DYNAMICKÉ
o  temperament

Jednou z dôležitých súčastí štruktúry osobnosti človeka sú dynamické vlastnosti osobnosti. Zhodnoťte jednotlivé typy temperamentu a ich prejavy.

HIPPOKRATES
SANGVINIK
o  sangvis= krv
o čulý, veselý, spoločenský, nestály
CHOLERIK
o  chole= žlč
o  rýchly, samostatný, výbušný, ľahko sa rozhnevá, ale aj rýchlo upokojí
FLEGMATIK
o  flegma= hlien
o  pokojný až ľahostajný, pomalý
MELANCHOLIK
o  mela chole= čierna žlč
o  vážny, svedomitý, tichý, má pokojnú povahu, často bojazlivý, skleslý
v  INTROVERT
-  človek obrátený do svojho vnútra, plachý, neistý, málo priebojný
v  EXTROVERT
-  človek zameraný na vonkajší svet, spoločenský,  prístupný, otvorený, aktívny, ľahko prispôsobivý

Porovnajte Hippokratovu typológiu s Eysenckovou teóriou osobnosti, prípadne aj s teóriou C. G. Junga.

EYSENCK
-  pojmy od Hippokrata doplnil o:
o  labilita
· tendencia človeka reagovať nepokojne, podráždene, úzkostlivo, neisto
o  stabilita
· opak lability
C. G. JUNG
v  INTROVERT
-  človek obrátený do svojho vnútra, plachý, neistý, málo priebojný
v  EXTROVERT
-  človek zameraný na vonkajší svet, spoločenský,  prístupný, otvorený, aktívny, ľahko prispôsobivý
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027