Stanovisko k trom základným fázam pamäte

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 1 992
Tlačení: 120
Uložení: 141
Zaujmite stanovisko k trom základným fázam pamäte a porovnajte ich navzájom.
ULOŽENIE DO PAMÄTI
o  transformovanie informácií do podoby, ktorú si naša pamäť dokáže uchovať - kódovanie
UCHOVANIE V PAMÄTI
o  doba od zapamätania po vybavenie si uloženej informácie
VYBAVENIE SI UCHOVANÉHO
o  aktivizácia zapamätanej informácie, ktorá môže mať formu:
· reprodukcia
ü  zapamätané a vybavené sa zhodujú
· spomínanie
ü  časť zapamätaných informácií sme zabudli
· znovupoznávanie
ü  väčšinu informácií sme zabudli a musíme si ich osvojiť nanovo

Charakterizujte pojem pamäť, vysvetlite jej dôležitosť v psychickom živote každého človeka.

-  je súbor procesov, ktoré umožňujú osvojenie informácií, ich uchovanie a vybavenie
-  zachováva sa kontinuita skúseností
-  pomocou pamäti si človek začleňuje zdroje poznatkov do individuálnej skúsenosti

Posúďte, aký druh, prípadne typ pamäti, je pre vás charakteristický.

-  MECHANICKÁ / LOGICKÁ
o  zapamätáme si aj to, čomu nerozumieme
o  pri logickej si zapamätáme to, čo sme pochopili
-  AJ ÚMYSELNÁ / NEÚMYSELNÁ
o  pri úmyselnej vynakladáme  úsilie, napr. učenie
o  ale dokážeme si uchovať aj informácie, ktoré sme si zapamätať nechceli

Porovnajte výhody a nevýhody jednotlivých typov a druhov pamäti z hľadiska ich efektivity v procese učenia.

-  KRÁTKODOBÁ
o  nevýhodou je, že si to pamätáme približne 20 sekúnd a potom nastáva proces zabúdania
o  výhodou je, že opakovaním to môžeme preniesť do dlhodobej pamäte využitím nejakého triku
-  DLHODOBÁ
o  nevýhodou je, že taktiež môže nastať proces zabúdania, a to podľa toho, ako sme si informáciu osvojili
o  výhodou je, že na vybavenie nemusíme vynakladať osobitné vôľové úsilie è robíme to automaticky (napr. zaviazanie šnúrok)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#psychologia pamat #pamat cloveka #mechanická pamäť-psychologia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.047