Rak znamenie horoskop

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 533 slov
Počet zobrazení: 3 277
Tlačení: 266
Uložení: 252
Rak - Cancer (21.6. - 22.7.)

Živel : voda
Dynamika : kardinálna
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Mesiac /Luna/
Priaznivé dni : pondelok, piatok
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 2, 5, 9,12, 48
Farby : biela, strieborná, svetlosivá, modrozelená, bledé farby
Silná stránka : intuícia , vnímavosť
Slabá stránka : pesimizmus
Kov : striebro, ortuť
Drahokamy : krištáľ, opál, kremeň, topas, smaragd, perly, kamenná soľ
Povaha : flegmatická
Typ : dobrácky, rojko a romantik, milovník prírody, sentimentálny človek,
Časti tela, ktoré ovláda : žalúdok a zažívací trakt, pobrušnica, hrudník, prsia, pečeň, slezina, pažerák, lymfatické uzliny
Choroby : poruchy zažívacieho traktu, opuchy, zápaly slizníc, hystéria, chudokrvnosť

Rak podlieha mimoriadnemu vplyvu Luny. Ľudia narodení v tomto znamení sú citliví, často menia svoje názory. Pretože sú dosť nesamostatní, pociťujú potrebu oprieť sa o niekoho v dobrom i zlom. Sú tvrdohlaví a neradi sa podriaďujú. Neradi pracujú pod dohľadom. Ich túžba po poznatkoch je zacielená skôr do minulosti, na druhej strane však majú sklon predvídať veci a udalosti, čo vyplýva z ich senzitívnych a mediálnych schopností. Nemožno sa čudovať, že ide o jemnocitných ľudí, ani tomu, že podnety na ich správanie vychádzajú z tajuplných pochodov v ich podvedomí. Časté zmeny nálady, umocňované neustále sa meniacimi životnými podmienkami, ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa vracajú v duchu do minulosti, aby z nej načerpali impulzy pre život v súčasnosti. Majú radi luxus a prepych a aj ľudí vo svojom okolí posudzujú predovšetkým podľa zovňajšku. Vďaka dostatku fantázie a predstavivosti vedia sa tešiť z ozajstného dobrodružstva.
Podliehajú svojim nestálym náladám, a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny úsudok. Oni sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí.

Sú ochotní podľahnúť zvodom každého druhu, od najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im komplikuje život, pretože musia ustavične rátať so vzostupmi a pádmi, so zmenami zamestnania. Vytrvalí vedia byť vlastne iba tam, kde to zodpovedá ich ideálom, vtedy si to čo dosiahli, vedia udržať.
Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa bezstarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale rýchle zasa opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia. Na jednej strane inklinujú k zmene zamestnania a k potulnému spôsobu života, na druhej strane lipnú na svojom domove a rodine. Potrebujú domov a pociťujú potrebu starať sa o niekoho, pomáhať mu.

To svedčí o mäkkej povahe. Sú tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu, sú filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmy a vyslovene spoločenskí.
Často menia priateľov, pretože im ťažko padne venovať svoje sympatie na dlhší čas jednej osobe; tak dochádza neraz k veľmi napätým nepriateľským vzťahom. Slovom : ľudia - Raci majú veľa priateľov i nepriateľov, ktorí im sťažujú život. Muži - Raci sa často zapletú do súdnych sporov, ktoré pre nich nedopadnú dobre. Sú vôbec vystavení nejednému nebezpečenstvu veľkých strát v dôsledku krádeží, nepozornosti a hre, ale aj v dôsledku ľúbostného a manželského života a egoizmu svojich detí.

Dlhšie cesty im môžu priniesť úspech a finančný prospech. Ale pozor na príbuzných - tí môžu muža - Raka pripraviť o majetok a dedičstvo; podobne ich môžu ohroziť aj milostné avantúry. Určitý blahobyt získajú len s vynaložením veľkej námahy a práce. Oveľa úspešnejšia a šťastnejšia je pre ľudí narodených v znamení Raka druhá tretina života, kedy získajú dobré, výnosné postavenie, ako aj zabezpečený príjem. Pred neskoršími rokmi života teda nemusia mať obavy, pretože im prinesú poväčšine úspech, blahobyt a nečakané šťastie. Na prvý pohľad vyzerajú ľudia - Raci mäkkí, senzibilní, prítulní a oddaní, nie je však vôbec ľahké dirigovať ich. Vyznačujú sa veľkou ctižiadosťou, priam fanatickou, zaťatosťou, silou vôle, bojovnosťou, útočnosťou, snaživosťou a usilovnosťou., ale aj cieľavedomosťou, radosťou z práce a túžbou po uznaní. Sú to činorodé typy ľudí.

Muž-Rak potrebuje oporu, istotu. Pre to, čo má preňho cenu vie pracovať, šetriť a gazdovať ako málokto. Čo sa týka zamestnania, muž-Rak má veľmi rozmanité sklony. V oblasti obchodu dáva prednosť práci v hoteli alebo reštaurácii, ale v rybnom priemysle, obchode s nápojmi, na benzínovej pumpe, v pivovare, v sociálnych a nemocničných zariadeniach či v službách. Aj mnohí obchodní cestujúci a zástupcovia firiem sa grupujú z radov ľudí narodených v tomto znamení. Sú dobrými pracovníkmi v psychologických poradniach, ošetrovateľmi, ľudovými liečiteľmi. Prednosť dávajú slobodným povolaniam. Mnohých Rakov nájdeme v umeleckých povolaniach. Majú na to potrebnú fantáziu, cit a zmysel pre tvary. Sú z nich dobrí lekári, najmä gynekológovia. K technike naproti tomu veľmi neinklinujú. Treba ešte pripomenúť, že muž-Rak je rodeným moreplavcom. Medzi ľuďmi narodenými v tomto znamení nájdeme mnohých, čo sa zaoberajú s činnosťami súvisiacimi s bytovou architektúrou, s potravinárskym priemyslom, ale aj meteorológiou, výskumom, u žien sú to povolania pôrodných asistentiek, učiteliek, ošetrovateliek.

Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú napospol, aby ich niekto pochválil, povzbudil, dohovoril im. Pri nedostatočnom uznaní alebo v zlej pracovnej atmosfére duševne chátrajú. Sú náchylní na neurotické ochorenia žalúdka, rakovinu pľúc alebo žalúdka, vodnatieľku, zažívacie poruchy, menštruačné poruchy, chronické ochorenia, ochorenia lymfatického systému, anémiu.
Mali by sa vyhýbať rozčúleniu. Čím vyrovnanejší a harmonickejší je život Raka, tým lepší je jeho zdravotný stav. Alkohol je pre neho jedom číslo jeden.
Všímavý pozorovateľ si všimne u muža -Raka striedavé záujmy a sklony. Túžbu blúdiť svetom a na druhej strane lásku k domovu, striedanie činností a vyhýbanie sa nutnosti usadiť sa. Je veľmi vnímavý, vie zaujímavo rozprávať, ale aj pozorne počúvať. Svojej uzavretosti sa však nevzdá hneď pri prvom stretnutí; trvá dosť dlho, kým dovolí druhému človeku nahliadnuť do svojho vnútra. Jeho život je poznačený najmä nestálosťou, vnímavosťou v najširšom slova zmysle, súcitom a citlivosťou.

Muž - Rak ľahko upadne z veselého očakávania do melancholickej apatie.. Dokáže flirtovať, a pritom byť verný. Ťažko nespomenúť aj istú precitlivenosť, nedostatok činorodosti a vytrvalosti, ale aj sugestibilitu. Prežíva obdobie hlbokého pesimizmu, keď by si mal uvedomiť, že keď sa na neho niekto mračí, nemusí to hneď pokladať za osobnú urážku. Sily čerpá z rodinného prostredia a domova. Sú pre neho životne dôležité. Chcel by chrániť svojich blízkych, ale rovnako túži, aby mu boli duševnou oporou. Má sklon preciťovať súcit, ale ho aj vzbudzovať, dokazovať svoju dobrotu a mať účasť na živote iných a to isté vyžadovať od nich vo vzťahu k svojej osobe, chápať druhých a chcieť byť sám pochopený. Už týchto niekoľko príkladov ukazuje jeho závislosť od druhých. Takáto závislosť vedie až k tomu, že keď niekomu venuje svoju lásku, chce, aby bola opätovaná. Človek narodený pod vplyvom Luny môže inému po dlhé roky "obetavo" preukazovať dobro, ba dokonca ho niekomu nanucovať tak, že je ťažké ho odmietnuť, a odrazu žiada, aby mu dotyčný všetko vrátil aj s úrokmi. V skutočnosti človek narodení v tomto znamení nemôže nič darovať, môže len dávať, aby sa cítil tým kto dáva, a musí žiadať vrátenie, aby si potvrdil svoje ego. Táto vlastnosť je typická najmä pre ženy - Raky.

Je to typický "materinský egoizmus", ktorého prejavy pozorujeme v živote tisícorakých formách. Najprv matka obetuje svojmu dieťaťu aj to posledné z lásky k nemu, a neskoršie požadovanie vrátenia tohto citu je opakom lásky, ktorá má ďalej dieťa pútať k matke. Popri tejto pudovo podmienenej " materinskej láske" sa však vyskytujú aj prejavy nezištnej lásky, ktorá vie dávať a nežiadať odplatu.

Žena-Rak si ctí tradície, je spätá s minulosťou rodiny, rodu, predkov. Tento postoj vedie nevyhnutne k odmietaniu všetkého nového. Vyznačuje sa vyslovenou láskou k deťom každého veku. Niekedy je náladová, nestála, sentimentálna, nesamostatná a nevrlá. Jej pocity kolíšu od najhlbšej čiernej až po najjasnejšiu červenú. Takáto náladovosť, pochopiteľne nijako nepodnecuje vyrovnanosť. Sebaľutovanie zaťažuje jej vlastný duševný stav i atmosféru v rodine. Ak nedokáže pokojne a otvorene hovoriť o svojich problémoch a posťažovať sa, vyvolá iba nezhody a konflikty. Ľahšie by sa s ňou spolupracovalo, keby sa vedela podeliť s inými o svoje skutočné starosti a trápenia a nestarala sa prehnane o dobro svojich milých. Niekedy by bol pre jej okolie lepší otvorený výbuch ako jej stále potláčané pocity, ktoré beztak zaťažujú ostatných.

Napriek zvýšenej senzibilite a pôvabu sú ženy - Raky silné osobnosti. V každodennom živote sú praktické a realistické. Vedia dobre rátať, šetriť, a rozmnožovať majetok. K svojim partnerom a dôverným priateľom sú veľmi kamarátske. Rady majú svoje malé tajomstvá a netreba ich nútiť, aby sa spovedali. Najradšej varia samy a varia dobre. Sú majsterkami v príprave rôznych špecialít. V láske sú romantické, nežné, oddané a jemnocitné.
V ich živote sú dni, kedy s nimi nie je reč, na druhej strane však túžia po pokojnom živote v manželstve a po vlastnej domácnosti. Je v nich zakorenená túžba dať sa hýčkať manželom alebo milencom. Pre ľudí, ktorých miluje, je žena-Rak schopná akejkoľvek obeti. Vlastné obavy statočne premáha. Svojich milých nikdy nenechá v kritickej situácii v štichu. Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú mať vždy pocit istoty a náklonnosti; nie sú radi sami. Potrebujú veľa lásky a srdečnosti.

Vhodnými partnermi
pre ľudí narodených v znamení Raka sú tí čo sa narodili v znamení Škorpióna /24.10. - 22. 11./ a v znamení Rýb /20.2. - 20.3./.
Rovnako harmonické sú aj manželstvá s narodenými v znamení Panny /24.8. - 23. 9./ a v znamení Býka /21.4. - 21.5./.
Nepriaznivé a konfliktné je naproti tomu spojenie Raka s jedincom narodeným v znamení Kozorožca /22.12. - 20.1./, Váh /24.9. - 23.10./ a Barana /21. 3. - 20. 4./
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rak znamenie horoskop #rak #RAK znamenie #rak - cancer #rak (znamenie #Rojko #Filozofické  úvahy predvidat #socialna senzibilita #znamenie raka


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039