Škorpión znamenie horoskop

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 358 slov
Počet zobrazení: 7 677
Tlačení: 319
Uložení: 320
Škorpión - Scorpio (23.10. - 22.11.)

Živel : voda
Dynamika : fixná
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Mars
Priaznivé dni : utorok, sobota
Menej priaznivý deň : pondelok
Šťastné čísla : 7, 11, 23, 47
Farby : intenzívna - oranžová, jedovato zelená, fosforeskujúce farby
Silná stránka : dôvtip, silná vôľa, sebavedomie
Slabá stránka : neústupnosť, bezohľadnosť, pomstychtivosť
Kov : platina, plutónium, železo
Drahokamy : opál, ónyx, rubín, magnetit, smaragd, granát
Povaha : cholericko-flegmatická
Typ : zápasiaci, emocionálny človek, faustovský typ, okultný, hypnotizér, zvodca.
Časti tela, ktoré ovláda : maternica, pohlavné orgány, močový mechúr, močovod, panvová oblasť, hrubé črevo, vylučovacie orgány, prostata
Choroby : venerické choroby, poruchy vylučovania, alergie, prostata, výrastky.

Vládcom je planéta Mars, planéta vášní a opozície. Nápadná je najmä veľmi silná vôľová energia, ktorá navonok môže pôsobiť ako zaťatosť. Preto určite nenachádzate ľahko pochopenie svojho okolia. Za to, že sú vo vašom živote obdobia, keď sa všetko krúti okolo lásky, vďačíte tiež Marsu. Vaša povaha kolíše medzi dvoma krajnosťami, čo vám spôsobí nejednu ťažkú chvíľu, keďže vaše želania, túžby, sklony, sympatie a nálady majú na rôznych stranách rôznu odozvu. V názoroch ste niekedy tvrdohlavý a neústupný, niekedy priam prudký a škriepny. Ak však zistíte, že ste sa mýlili, potom máte hneď po ruke závažnú výhovorku. Je to pre vás typické, dalo by sa povedať škorpiónske. Ak je táto vlastnosť niektorému mužovi-Škorpiónovi cudzia, vyplýva jeho dynamická sila z bohatej duševnej činnosti.

Máte v sebe niečo príťažlivé; na druhé pohlavie máte veľký vplyv. Doslova vyhľadávate nebezpečenstvá a máte sklon stavať sa proti rôznym názorom a inštitúciám. Za zmienku stojí Vaša schopnosť vnikať hlboko do problémov, vaše dôkladné, bádavé a bystré myslenie. Sú však aj obdobia, keď ste skrz-naskrz dobrotivý, ochotný pomôcť, priam dobročinný. Vaša túžba vniknúť do tajov prírody je neskrotná. Inklinujete k tajomným vedám, k okultizmu. Viete vniknúť do tajomstiev iných ľudí a prebádať ich. Svoje vlastné tajomstvá si však nechávate pre seba, nikomu ich ľahko neprezradíte. Pokojne sa vám možno zveriť s dôležitými vecami, na vašu diskrétnosť je spoľahnutie.
Vďaka svojej ctižiadostivosti a nepochybnej usilovnosti dosiahnete v živote viac ako ostatní. Ste veľmi prístupní lichôtkam, ale nemožno vás označiť za namysleného. Ak sa stretnete s ľuďmi, ktorí nielenže poznajú túto vašu vlastnosť, ale vedia ju aj šikovne využívať, dosiahnu u vás veľa, či už v zlom, alebo dobrom. Hnev, žiarlivosť ba i rôzne vášne musíte vo vlastnom záujme potláčať, pretože by vám mohli veľmi uškodiť, nielen vo vašom vlastnom živote, ale aj vo vzťahu k okoliu. Škorpión vyhľadáva trecie plochy, alebo sa im prinajmenšom nevyhýba; preto ho vždy posielajú tam, kde hrozí výbuch. S úžasnou zaťatosťou sa púšťa do ťažkých úloh.

Vnútorný nepokoj ho niekedy robí priam násilníckym. Je nevypočítateľný, nedotknuteľný, ale od ľudí, ktorých má rád, vyžaduje absolútnu poslušnosť. Nikdy nie je sám; vždy sa nájdu ľudia, ktorých priťahuje a ktorí ho nasledujú. Jeho správanie je otvorené, ale rýchlo sa urazí. Svojej fanatickej schopnosti nadchnúť sa pre niečo, svojim nezištným ideálom a povinnostiam zostáva verný. Má tiež vyvinutú schopnosť predvídať veci. Inklinuje k povolaniam, kde sú na neho kladené úlohy meradlom jeho osobnosti. Je veľmi hrdý na svoju prácu a s vervou sa stavia proti ohrozeniu či útokom na to, čo vytvoril, energicky sa bráni. Sila presadiť sa je menlivá, jeho zaťatosť je úmerná jeho účasti na veci; niekedy pritom nevyberá prostriedky a vie byť bezohľadný.

Škorpióni sú dobrými chirurgmi, pohotovostnými lekármi, operačnými sestrami a pôrodnými asistentkami. Majú vlohy aj na praktické lekárstvo a úspešne vykonávajú prácu farmaceutov, chemikov, experimentátorov a výskumníkov, službu v polícii, ako kriminalisti, v nápravnovýchovných zariadeniach a väzniciach, v armáde, v diplomatických a tajných službách, v požiarnej ochrane. Dosahujú úspechy aj v športe. Spomenúť treba ďalej oblasť elektrotechniky, automobilovej techniky, kovospracujúci priemysel. V ekonomickej oblasti inklinujú k podnikovému hospodárstvu, kalkuláciám, k práci s počítačmi, ale aj k organizácií súťaží. Ženy narodené v tomto znamení inklinujú k povolaniam ošetrovateliek, sestričiek v ordináciách, laborantiek, asistentiek, lekárok, detských lekárok, farmaceutiek a zubných lekárok.
Do úvahy prichádza aj práca vo finančných úradoch, v advokátskych a súdnych kanceláriách. Z umeleckých činností dávajú prednosť divadlu, najmä satire /komédie, veselohry, kabarety/.

Z vedeckých disciplín majú vlohy na fyziku, zoológiu, filozofiu, ale aj na hraničné disciplíny ako metafyziku, okultné vedy, psychológiu, parapsychológiu. Neobyčajne ich priťahuje všetko nepoznané, nepreskúmané. Čo sa týka chorôb, sú náchylné najmä na ochorenia rodidiel, pohlavných orgánov, močového mechúra, slabiny, panvovej oblasti, vylučovacích orgánov, slepého čreva, obličiek, žlčníka. Môžu tiež trpieť zápalmi a menštruačnými poruchami.

Muž-Škorpión má vycibrený zmysel pre lásku. Jeho sexuálny život sa začína v ranej mladosti a trvá do vysokého veku. Sex a láska ho fascinujú. Miluje vášnivo, bez toho, aby pritom strácal vedomie seba samého. Je veľmi romantický a túži po rovnako založenej partnerke. Láska bez žiarlivosti, sexuálnej príťažlivosti a vášne je pre neho ako neosolená polievka. Jeho sexuálna príťažlivosť je veľká; odzbrojuje ženský svet zvláštnym čarom svojej osobnosti. Keď sa uchádza o ženu, robí to s absolútnym nasadením. Vyžaduje plnú oddanosť, vzdanie sa vlastnej individuality, aby sa mu žena vydala na milosť a nemilosť. Pri voľbe sa riadi neomylným inštinktom, v ktorom sú jasne vyhranené sympatie a antipatie. Manželstvo je vysloveným manželstvom z lásky, no nemá vždy dlhé trvanie. Žiarlivosť a neskrývaná krutosť sťažujú život jeho partnerke. Medzi mužmi je veľa starých mládencov. Môže to súvisieť s tým, že si ich vie pripútať iba málo žien. V zamestnaní je to vyslovený "ťažný kôň". Hodí sa najmä na profesie, kde sú potrebné vodcovské vlastnosti, sugestívna sila, odvaha, bezvýhradné nasadenie všetkých síl.

Muž-Škorpión vyvíja veľkú aktivitu nielen v láske, ale aj v politike, práci, priateľstve, náboženstve, slovom takmer v každej oblasti. Vie odstraňovať prekážky, ktoré stoja v ceste uskutočneniu jeho osobných či spoločných plánov. Mars ho obdaril schopnosťou presadzovať svoju vôľu, mimoriadnou iniciatívnosťou, ochotou a schopnosťou konať. Je veľmi ctižiadostivý, potrebuje si stále dokazovať svoju výnimočnosť. Jeho ctižiadostivosť ide preto ruka v ruke so snaživosťou, usilovnosťou, príčinlivosťou, pracovitosťou, radosťou z dosiahnutého výkonu, niekedy až s prílišnou horlivosťou, nepokojom, netrpezlivosťou, bezohľadnosťou a despotizmom.
Žena-Škorpión vyžaruje svojrázne svoje čaro. Jej sexuálna príťažlivosť je silná, vášne prudké v dobrom i zlom. Vrcholy a intenzitu ľúbostného opojenia prežíva rovnako silno; je však nekonečne žiarlivá, preto nie je príjemnou manželkou. Keď miluje, je aj bezpodmienečne verná, lipne na partnerovi. Snaží sa udržať manželstvo ešte aj vtedy, keď už je spolužitie pre obidve strany iba utrpením. Väčšinou je veľmi plodná a ľahko otehotnie.
Spoločný život so Škorpiónom si v každom prípade vyžaduje od partnera pochopenie, oddanosť, obetavosť a rozvahu a súčasne aj intenzívne podieľanie sa na sexuálnom vzťahu. Iba tak dokáže znášať vrcholy a hlbiny vášne, do ktorých Škorpión strháva svoju obeť, a pritom si zabezpečiť kus pravého a trvalého šťastia. U ženy-Škorpióna je vôľa zväčša podriadená inštinktu, využíva ju na dosiahnutie svojich cieľov. Vie sa majstrovsky brániť. Snaží sa vyzbrojiť a pripraviť na prípadný útok protivníka a húževnatým odporom ho pomaly oslabiť a zničiť.

V povolaní má táto žena schopnosť získať moc a využívať ju. Rada pracuje, ale ľahká a pohodlná práca ju nebaví. Je húževnatá, kritická a cieľavedomá.
Pri výbere priateľov je náročná, no skutočným priateľom zostáva verná. Vie žiť s partnerom aj bez snubného prsteňa. Vôbec ju nezaujíma, čo si o nej myslia druhí. Jej postoje sú úprimné a čestné. Je veľmi odvážna a zásadne bojuje proti pokrytectvu. Svojmu partnerovi, či už je to druh alebo manžel, pomáha svojim talentom dosiahnuť jeho ciele. Jeho budúcnosť je pre ňu dôležitejšia ako vlastná kariéra. Žene narodenej v tomto znamení by sa nikdy nemal dať dôvod na žiarlivosť. Je veľmi nedôverčivá, a ak sa jej podozrenie ukáže opodstatneným, exploduje.

Čo sa týka financií, je náladová. Raz je úzkostlivo šporovlivá, ba až skúpa, potom odrazu nesmierne márnotratná. V každom prípade má rada peniaze, no uspokojí sa aj s malým príjmom manžela. Keď je to potrebné, vie prinášať obete. Deti v nej majú dobrú matku. Nevie dávať svoju lásku otvorene najavo, ale podporuje svoje deti v každom ohľade, ukazuje im život so všetkými dobrými i zlými stránkami.

Ku Škorpiónovi sa hodia ľudia narodení v znamení Raka /22.6.-22.7./ Rýb /20.2.-20.3./ a Kozorožca /22.12.-20.1./
Menej harmonické býva spojenie s Býkom / 21.4.-21.5. /, Levom / 23.7.-23.8. /, Vodnárom / 21.1.-19.2. /. a v znamení Panny /24.8.-23.9./.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018