Kozorožec znamenie horoskop

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 148 slov
Počet zobrazení: 4 872
Tlačení: 256
Uložení: 270
Kozorožec - Capricorn ( 22.12. - 20.1.)

Živel : zem
Dynamika : kardinálna
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Saturn
Priaznivé dni : sobota, piatok
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 2, 8, 28, 47 / 3, 9, 15, 35 /
Farby : čierna, všetky tmavé, špinavé farby, tmavomodrá,
tmavohnedá, zeleno-čierna
Silná stránka : trpezlivosť, opatrnosť
Slabá stránka : uzavretosť
Kov : olovo
Drahokamy : granát, jantár, ónyx, rubín, čierny diamant, čierne perly.
Povaha : melancholická
Typ : zodpovedný človek, tvorivý typ, konzervatívny
Časti tela, ktoré ovláda : kosti, kostra, kĺby, vlasy, zuby, šľachy, koža, slezina
Choroby : tvorba kameňov, skleróza, kožné choroby, vredy, chronické nemoci, zažívacie ústrojenstvo, kĺbový reumatizmus.

Znamenie Kozorožca je pod dominujúcim vplyvom planéty Saturn. Kozorožec predstavuje šikovného horolezca a naznačuje, ako tento typ podľa všetkých predpokladov obstojí v živote. Nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrcholy úcty, moci a vplyvu dokazuje, ako veľmi je pod vplyvom Saturna. Je isté, že sa nezastaví pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Vždy si musí uvedomovať, že cesta hore je plná nebezpečenstiev. Až v druhej polovici sa u Kozorožca život stáva stabilnejší a úspešnejší. Všetky vlastnosti Kozorožca jednoznačne predurčujú na veľké činy. Je nepokojný, vytrvalý človek, vedomý si svojich povinností. Ľahko sa učí a chápe, keď je to potrebné, vie byť výrečný, inak je mlčanlivý, uzavretý a nedôverčivý. Keď si vytýči nejaký cieľ, je schopný veľkého odriekania a sebazaprenia. Vie byť obdivuhodne húževnatý, ba až tvrdohlavý. Preto ťažšie nachádza a udrží si priateľov.

Je mu vlastný vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Víťazstvá v životných situáciách nedosahuje ľahko, je v nich odkázaný výlučne na vlastné sily, nemôže rátať s pomocou alebo podporou druhých. Pritom jeho finančné pomery nie sú zlé. Za svoje materiálne úspechy však vďačí iba sebe a svojej práci. Povolanie mu prináša mnoho bojov, najmä v mladosti. Okolo tridsiatky-štyridsiatky bude jeho cesta úspešnejšia. Celkovo v zrelom veku sú väčšie šance na úspech. Dá sa povedať, že osudom určená cesta je priamočiara a po prekonaní mnohých prekážok v povolaní vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočká splnenia mnohých prianí a nádejí. Na príkoria a urážky ťažko zabúda, ale netúži sa pomstiť. Nenávisť a priateľstvo sú nekompromisné a trvalé.
V srdcových záležitostiach sa vyznačuje sebaovládaním a vernosťou. V mladosti sa ho často zmocňuje melanchólia. Miluje hlboko a z celého srdca, nevie to však prejaviť, čiastočne pre svoju v podstate utiahnutú a trochu drsnú povahu, typickú pre každého Kozorožca.
Je spravodlivý, pri posudzovaní iných trochu tvrdý a nie je ľahké presvedčiť ho o opaku. Je typom mysliteľa a aj najťažšie problémy rieši s obdivuhodnou ľahkosťou. Je múdry a nič nerobí nepremyslene. Má rád nezávislosť, krásu a súlad.

Svoje postavenie dosahuje za cenu neúnavnej driny.
Spoločenské vzťahy sú pre Kozorožca väčšinou druhoradé. Jeho povahu poznačuje predovšetkým veľká ctižiadosť a usilovnosť. Je rozvážny, svoju silu zhromažďuje vnútornou koncentráciou, zvažuje a meria svoje ciele a vždy dokončí, do čoho sa pustil. Stále ho niečo poháňa, pretože jeho povaha neznáša nečinnosť.
Kozorožec je skúpy aj v prejavoch citov. Akási vnútorná nesmelosť a zraniteľnosť mu bráni otvorene prejavovať lásku. Keď však miluje, je stelesnením vernosti. Nepozná oheň ľúbostnej vášne, ktorá spaľuje, bohatosť a márnotratnosť v láske, jeho cit je stály a nemenný. Berie lásku vážne, je pre neho vážnym problémom, nad ktorým sa zamýšľa, a nie nejaká pevnosť, ktorú treba dobývať.
Trpezlivo dobýva jednu priečku rebríka úspešnosti po druhej. Nebojí sa prekážok a vie sa vyrovnať s neúspechom Je húževnatý a dôkladný, svedomitý, vytrvalý a korektný v dodržiavaní predpisov.
Čo sa týka zamestnania, má dobré vyhliadky v štátnej službe, v zodpovedných funkciách vo veľkých hospodárskych podnikoch ako vedúci kolektívu, pokladník, archivár, správca skladu, učiteľ. Vedecké povolania : astronóm, fyzik, mineralóg, štatistik, historik, právnik, matematik. Ďalej sú to povolania súvisiace so stavebníctvom, pozemkami, domami, baníctvom, geológiou, poľnohospodárstvom.
Je fanatikom svojho povolania. Práca, povinnosť a túžba po moci sú hlavnými črtami jeho povahy. Najväčšie úspechy dosahuje v pokročilom veku, keď môže pokojne užívať plody svojej práce. Usiluje sa o hmotné zabezpečenie.
Ženy narodené v tomto znamení sú dobrými sekretárkami, predavačkami, úradníčkami, no majú aj herecké nadanie. Okrem toho radi pracujú v kožiarskom a textilnom priemysle.
Muž-Kozorožec si cení systematickosť, metodickosť, schematickosť a bezpodmienečné dodržiavanie stanoveného plánu. Už v rannom veku je vidieť u neho zásadovosť, absolútnu spoľahlivosť, prísnosť k sebe samému i druhým, výrazný zmysel pre povinnosť, sebaobmedzovanie a tým jednostranné dosahovanie väčších výkonov, húževnaté sledovanie vytýčeného cieľa. Peniaze hrajú v živote Kozorožcov veľkú úlohu. Vedia však byť šporovliví bez ohľadu na to, či ich majú málo alebo veľa. Peniaze stále rozmnožujú. Majú prirodzený zmysel pre finančné transakcie a obchod. Nenávidia neschopnosť, lenivosť a plytvanie. Vo vedúcom postavení sa muž často prejaví ako neúprosný, tvrdý, bezohľadný a chladný. Nikdy si však neprizná vlastnú vinu. V profesionálnom živote je realista a praktik, človek činu. Jeho ctižiadosť a vnútornú hrdosť nič nezlomí. Dôsledne sa bude usilovať o materiálne zabezpečenie a úspech v práci.

V láske je trochu ťažkopádny. Často trvá veľmi dlho, kým vyzná žene lásku. Nemá rád flirt a pohrávanie sa s citmi. Keď miluje, tak z celej duše. Myšlienka na manželstvo ho často napĺňa obavami. Keď sa však ožení, berie manželské povinnosti veľmi vážne. Domov a rodina znamenajú pre neho veľa. Je dobrý manžel, no erotické vzťahy mu dávajú poriadne zabrať. Hanbí sa ukázať svoje pravé Ja, je oveľa drsnejší než naozaj chce.
Navonok je neprístupný a disciplinovaný, v podstate veľmi romantický a sníva o dobrodružstvách. Niekedy prekvapí svoje okolie nečakaným humorom, ktorý nepostráda ironický podtón. Je výborným otcom, vyžaduje od svojich detí rešpekt a poslušnosť, ale je ochotný priniesť im akúkoľvek obeť. Má rád rodinné oslavy, narodeniny, staré zvyky. Zo svojich detí sa usiluje vychovať poriadkumilovných a praktických ľudí.

Ženy narodené v znamení Kozorožca berú svoje povolanie veľmi vážne. Sú pracovité, usilovné, ctižiadostivé a majú obrovskú výdrž. Majú tiež rady zábavy a veselú spoločnosť, ich ctižiadosť je však zameraná na praktické veci. Myslia na budúcnosť, na svoje materiálne zabezpečenie. Ťažko zarobené peniaze drží pevne v rukách. Často ju preto jej okolie pokladá za skúpu. Svoje pocity nedáva najavo. Keď však prekoná určité zábrany, vie byť dobrosrdečná a oddaná.

Je síce sexuálne príťažlivá, ale chladnokrvná. Nedá sa strhnúť vášňou, zväčša sa u nej ľúbostný život spája s dosiahnutím určitého cieľa. Je ctižiadostivá a manžela podnecuje k stále väčším výkonom v jeho povolaní. Má určité citové zábrany, čo sa týka morálky je úzkoprsá. Manželskú neveru nevie ani zabudnúť, ani odpustiť. Jediná možnosť ako s ňou dobre vychádzať, je stále jej dávať najavo a vravieť, že ju potrebujete a milujete. Vtedy dokáže prekročiť tieň svojich zábran. Svojim deťom je oddanou matkou. Vie byť prísna, no vždy má pochopenie pre ich malé starosti. Vychováva ich k šporovlivosti a poriadkumilovnosti.

Pre Kozorožca sú vhodní partneri
narodení v znamení Býka /21.4.-21.5./, Panny / 24.8. - 23.9./, Rýb /20.2. - 20.3./ a Škorpióna / 23.10. - 22.11./.
Menej priaznivé sú znamenia Raka /22.6. - 22. 7./ a Barana /21.3. - 20.4./.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020