Skracovanie slov v písomnej komunikácii

Pomôcky » Skratky

Autor: celestina (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.11.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 399 slov
Počet zobrazení: 48
Tlačení: 7
Uložení: 2

Skracovanie slov v písomnej komunikácii

Skracovaním slov sa uľahčuje a zrýchľuje komunikácia.

Skracovaním slov vznikajú:

  1. skratky,
  2. značky,
  3. iniciálové skratky,
  4. skratkové slová.

Skratky

Skratky sú ustálené slovné jednotky, ktoré tvoríme skrátením slova alebo slovného spojenia.

Vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova či slovného spojenia.

Najčastejšie ich používame v úradnom styku.

Za skratkami slov či slovných spojení píšeme vždy bodku.

Skratky utvorené skrátením 1 slova:

Skratky utvorené skrátením slovného spojenia:

· singulár – sg.

· strana – s.

· číslo – č.

· napríklad – napr.

· respektíve – resp.

· a iné – a. i.

· tohto roku – t. r.

· a tak ďalej – atď.

· akciová spoločnosť – a. s.

Skratky titulov – píšeme s veľkým začiatočným písmenom

Bc. (bakalár)
Ing. (inžinier)
Mgr. (magister)
PhDr. (doktor filozofie)
JUDr. (doktor práv)
RNDr. (doktor prírodných vied)
MUDr. (doktor medicíny)
PaedDr. (doktor pedagogiky)
PharmDr. (doktor farmácie, lekárnik)
...

Značky

Značkymedzinárodné dohodnuté ustálené symboly na označenie meracích jednotiek, chemických prvkov, hudobných značiek, peňažných mien, evidenčných značiek áut a pod.

Za značkami nepíšeme bodku.

meracie

veličiny a jednotky

chemické

prvky a zlúčeniny

peňažné

meny

evidenčné

značky áut

· čas – t

· rýchlosť – v

· dráha – s

· liter – l

· milimeter – mm

· forte, silno – f ...

· kyslík – O

· sodík – Na

· chlorid sodný – NaCl ...

· euro

· dolár – $  

...

Slovensko – SK

Česko – CZ

...

Iniciálové skratky

Iniciálové skratky vznikli zo začiatočných písmen jednotlivých slov viacslovných ustálených pomenovaní.

Iniciálové skratky sú napríklad skratky štátov, inštitúcií, organizácií, podnikov, novín atď.

Iniciálové skratky neskloňujeme, píšeme ich s veľkými písmenami.

Iniciálové skratky čítame ako písmená v abecede: ZŠ – čítame zéeš, CD – čítame cédé.

Za iniciálovými skratkami nepíšeme bodku.

Príklady:

Zložité iniciálové skratky sa pre lepšiu prehľadnosť oddeľujú medzerami. Príklady:

· Slovenské národné divadlo – SND

· Slovenská republika – SR

· základná škola –

· Európska únia –

· Organizácia Spojených národov – OSN

· Univerzita Komenského – UK

· Národná rada Slovenskej republiky – NR SR

· Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR

Skratkové slová

Skratkové slová vznikajú spojením začiatočných písmen, skupín písmen či spojením slabík viacslovných pomenovaní.

Za skratkovými slovami nepíšeme bodku.

Skratkové slová čítame ako slová a skloňujeme ich.

Príklady:

  • Tatranský národný park – TANAP (v TANAP-e )
  • Pieninský národný park – PIENAP (v PIENAP-e)
  • Chemický kombinát – CHEMKO
  • Slovenský ľudový umelecký kolektív – SĽUK
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Skratky

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Zavrieť reklamu
Vygenerované za 0.022 s.