Hodnotenie maturitných písomných prác

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 161 slov
Počet zobrazení: 3 505
Tlačení: 200
Uložení: 201
Hodnotenie maturitných písomných prác

1. VONKAJŠIA FORMA:

- celková úprava: prepísanie práce z konceptu do čistopisu; čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok); zreteľné grafické členenie odsekov; čistota textu – bez škrtania; dodržiavanie okrajov.

2. VNÚTORNÁ FORMA:

- obsah: dodržanie témy; aktualizácia; používanie hodnotiacich prvkov (subjektívnosť/ objektívnosť podľa žánru)

- kompozícia: uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy);nadväznosť a logickosť textu; členenie textu na  

   úvod, jadro, záver.

- jazyk: správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu (slohový útvar); syntaktická a morfologická

  správnosť použitých jazykových prostriedkov

- pravopis: 0 – 2 chyby.....4 body / 3 – 6 chýb.......3 body / 7 – 10 chýb.......2 body / 11 – 14 chýb.......1 bod / 15 a viac chýb.....0 bodov

- štýl: tvorivé využitie zodpovedajúceho jazykového štýlu.

3. CELKOVÝ DOJEM:

celkové vyznenie práce, práca by nemala obsahovať - nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, iné.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hodnotenie sloh. maturitnych prac #hodnotenie #hodnotenie písomných prác #hodnotenie slohovej prace #Hodnotenie slohu #Hodnotenie slohovych prac


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019