Žiadosť o vydanie odpisu ročníkového vysvedčenia vzor

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 107 slov
Počet zobrazení: 3 471
Tlačení: 156
Uložení: 202
Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko .................), adresa trvalého bydliska

kontakt (tel. č./e-mail)
 
Obchodná akadémia
Ing. Miroslava Valehrachová
riaditeľka školy
Bolečkova 2
950 50  Nitra
 
Miesto dátum
 
 
Žiadosť o vydanie odpisu ročníkového vysvedčenia
 
 
Vážená pani riaditeľka,
 
žiadam o vydanie odpisu vysvedčenia za ....... ročník, trieda ......... Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra za školský rok 201. /201. s nasledovnými údajmi:
 
meno, priezvisko:  ....................................................., rodený/-á: ..............................................,
 
dátum narodenia: ............................................
 
Dôvod žiadosti: .........................................................................................
 
 
Súčasne dávam súhlas  na použitie mojich osobných údajov pre uvedený účel.
 
Ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti.
 
 
S pozdravom
 
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu 
Odpis vystavený dňa __________________  prevzal  _______________________________


podpis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037