Ako písať beletrizovaný životopis

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 450 slov
Počet zobrazení: 1 594
Tlačení: 99
Uložení: 85

AKO PÍSAŤ BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS

HODNOTENIE spolu 28 bodov

Vonkajšia forma – 4 body (ako v rozprávaní)

Vnútorná forma:

Obsah4 body, musí tu byť:

 • dodržanie témy
 • príbehovosť
 • faktografickosť –umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov – minimálne 5 bodov z nižšie uvedených:

OSNOVA:

 1. narodenie (bolo načase, že som sa narodil...)

Volám sa Tomáš Horvát. Pochádzam z bohatochudobnej rodiny, ktorej korene siahajú až po prvého Horváta na tejto zemi. Narodil som sa sám v opustenom dome, zatiaľ čo sa moja mama zabávala v krčme. Detstvo som mal ťažké, asi tak 5 kilové, ale presúkal som sa cez všetky prekážky a teraz je zo mňa vysoký šuhaj, ktorý je najkrajší v noci.

...

Pred šestnástimi rokmi mi sudičky prisúdili, že raz budem chodiť na gymnázium, sedieť v tejto ošarpanej triede, a písať beletrizovaný životopis, za ktorý dostanem jednotku.

 1. rodinné zázemie ( súrodenci)
 2. detstvo, materská škola – prvé slovíčka, prvé kroky, čo ste vyviedli
 3. základná škola - kde
 4. stredná škola (ak mi niekto povie, že prežívam najkrajšie roky...), ako si sa dostal na SŠ, prečo si si vybral práve túto
 5. záujmy, schopnosti
 6. predsavzatia na záver (svet ešte netuší, čo ho čaká), ambície, ciele do budúcnosti

Takto doposiaľ vyzerá môj pokojný život na rozbúrenom mori. Keď dostanem otázku, čo ďalej, odpoviem – hrať futbal.

 • údaje zo svojho života si autor vyberá podľa ľubovôle, zaujímavostí
 • beletrizovaný životopis zachytáva vlastný život autora alebo inej osoby
 • neopisujeme podrobne celý život

Kompozícia 4 body

 • uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, v tomto prípade opisný, informačný, rozprávací slohový postup, prípadne prvky výkladu na vysvetlenie nejakej skutočnosti, napr. pri opisovaní nie vlastnej osoby, ale inej, kto bola tá osoba
 • členenie textu – úvod, jaro, záver, prípadne členenie na odseky podľa bodov osnovy
 • časová postupnosť

Jazyk – 4 body

 • slovné druhy typické pre daný slohový postup: slovesá, podstatné a prídavné mená, príslovky miesta, času, zámená, predložky, spojky, číslovky
 • správne morfologické tvary
 • správna syntax – slovosled, synonymá, vynechanie slov, nadbytočné slová

Pravopis – 4 body (k dispozícii sú Pravidlá slovenského pravopisu)

0-2 chyby – 4 body

3-5 chýb – 3 body

6-8 chýb – 2 body

9-11 chýb – 1 bod

12 a viac chýb – 0 bodov

Štýl – 4 body

 • využitie lexiky (jazykových prostriedkov) typickej pre daný jazykový štýl (hovorový štýl: hovorové slová, citovo zafarbené slová, slang, frazeologizmy, spisovné aj nespisovné slová, administratívny štýl: neutrálne slová, cudzie slová, skratky, umelecký štýl: umelecké jazykové prostriedky: trópy a figúry
 • originálnosť
 • je tu subjektívny prístup autora
 • na zdôraznenie osobného postoja autor využíva všetky typy viet z modálneho hľadiska: oznamovacie, opytovacie, zvolacie, želacie
 • beletrizovaný životopis má vyvolať umelecký zážitok, zaujať, rozosmiať, pobúriť...
 • súčasťou umelecky spracovaného životopisu môžu byť rôzne príhody, zážitky, úvahy, konfrontácie, autor môže objasňovať dôvody životných udalostí, môže opisovať, hodnotiť.
 • vychádza sa z objektívnych faktov, ale obrazne sa o nich vyjadruje
 • je tu aj fantázia a fikcia

Celkový dojem - 4 body

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024