Takto raz budem vychovávať deti (Esej)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: babuska
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.11.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 055 slov
Počet zobrazení: 307
Tlačení: 17
Uložení: 21

Takto raz budem vychovávať deti (Esej)

Ako raz budem vychovávať deti? To ešte neviem, človek predsa len nevie, čo bude robiť, kým samotná situácia nenastane. No viem, ako by som si prial, aby som vychovával svoje deti. Rád by som ich viedol k spoľahlivosti a samostatnosti, aby sa v živote dokázali uplatniť. Možno som veľmi mladý, aby som vedel, ako budem vychovávať deti, ale som dosť starý na to, aby som analyzoval najspoľahlivejšiu cestu, ako ich vychovať.

Začneme láskou. Láska je vo výchove dieťaťa dôležitá pre zdravý vývoj. Niektorí vravia, že lásky nikdy nie je dosť, ale podľa mňa má aj láska svoj limit. Nikto predsa nechce, aby jeho dieťa bolo rozmaznané, pretože mu rodičia všetko dovolia. Častá výhovorka je, že mu to dovoľujú z lásky, no v takomto prípade je táto nadbytočná láska škodlivá pre budúci vývoj dieťaťa.

Na druhej strane existuje štúdia z minulého storočia, ktorá hovorí o tom, že bábätká by sa mali nechať vyplakať, ak sa zobudia uprostred noci. Tu však platí presný opak, pretože na rozdiel od dieťaťa, ktoré chce novú hračku, novonarodené bábätko má vždy dôvod plakať a podľa nových štúdií nechať novorodeniatko plakať bez pokusu utešiť ho môže mu spôsobiť traumu, ktorej následkom bude uzatvorenie sa do seba a emocionálna chladnosť.

Preto je potrebné distribuovať lásku podľa situácie a dôležité je si taktiež zapamätať, že všetkého veľa škodí.

Okrem lásky je potrebné distribuovať pozorne aj voľný čas. Veľa rodičov sa snaží kompletne vyplniť svojim deťom rozvrh, aby toho stihli čo najviac a aby nevystrájali. No takýmto štýlom príde dieťa z krúžkov na hudobnú, potom na umelecký kurz a z neho unavené domov učiť sa a deň zakončí športovým tréningom. Takýmto cyklom nielenže znechucujeme dané činnosti deťom, ale taktiež ich oberáme o detstvo.

Osobne by som vybral dieťaťu jednu činnosť, napríklad by som ho nechal vybrať si hudobný nástroj podľa zvuku, pohodlia a potom by som ho prihlásil na kurzy daného hudobného nástroja. Takto bude mať vyplnený čas a stále bude mať dosť voľného času na aktivity s rovesníkmi. Neskôr ako bude rásť a objavovať svet nájde iné aktivity, ktorým by sa rado venovalo, pričom sa potom stačí dohodnúť na načasovaní. Týmto spôsobom viem, že dieťa dané aktivity bavia a že v nich vydrží.

Hlavne kvôli takýmto prípadom je dobré mať stanovenú aj správnu komunikáciu so svojím dieťaťom. Často odporúčané je rozprávať sa so svojím dieťaťom ako so seberovným. V takej komunikácii sa dieťa naučí, že jeho slová majú váhu a pomôže mu to aj v komunikácii mimo domova. V tomto prípade je podľa mňa dôležité ísť deťom príkladom.

Treba byť úprimný a dodržiavať dané sľuby. Od koho by sa predsa dieťa malo naučiť úprimnosti, keď nie od jeho rodiča? Zakorení to v ňom vieru v to, že sľuby sa majú dodržiavať. Na druhej strane existujú typy rodičov, ktorí nevnímajú svoje deti ako rovnocenných členov spoločnosti, to sa prejavuje aj v samotnej komunikácii s ich deťmi. Takýto prístup dokáže zakoreniť silný rešpekt voči starším ľuďom, ale dokáže aj zanechať v dieťati pocit nepodstatnosti, po ktorom sa môže uzavrieť do seba.

Silný rešpekt môže tiež vybudovať domnienku dokonalosti, ktorá sa však časom a vývojom dieťaťa môže začať rozpadať. Preto je podľa mňa potrebné priznať deťom naše chyby a ospravedlniť sa, ak schybíme, ale aj poprosiť, ak s niečím potrebujeme pomôcť. Predsa len z môjho pohľadu byť rodičom nie je stať sa nedosiahnuteľným stĺpom

dokonalosti, ktorý sa nedá prekonať, ale byť prototypom človeka, od ktorého sa dieťa dokáže učiť. Na druhej strane som raz čítal článok, ktorý hovoril o tom, že prosiť a ospravedlňovať sa dieťaťu je pre rodiča porážka, pretože dieťa si potom začne dovoľovať viac. No v tomto prípade je pravdepodobne chyba v predošlých aspektoch lásky a komunikácie.

Ak už vzťah s dieťaťom upadne do časti, keď stratilo všetok rešpekt k svojim rodičom, je potrebné nájsť cestu, ako ho usmerniť a ukázať, že byť dospelý nie je také ľahké. Napríklad domáce práce sú výborný spôsob ako usmerniť dieťa, naučiť ho zodpovednosti a užitočným životným schopnostiam. Pri pomoci v kuchyni sa dokáže po kúskoch naučiť variť alebo upratovaním svojej izby sa naučí systematickosti a poriadku, schopnostiam, ktoré sú v živote veľmi potrebné. Taktiež nám to odľahčí pracovné zaťaženie a naučí sa, koľko práce je potrebnej na plynulý chod domácnosti.

No okrem pracovných schopností je dôležité aj vzdelanie. Z osobných skúseností viem, že vo vzdelaní je rodičovská podpora veľmi dôležitá. V mentálnom štádiu, v akom som teraz, by som nedokázal doučovať svoje dieťa, nemám na to tú trpezlivosť, ktorá je v takejto situácii veľmi dôležitá, pretože pri nedostatku trpezlivosti môžeme dieťa odradiť od učenia kompletne. Na zvýšenie motivácie môžeme vytvoriť systém odmien a menších trestov za dobré a zlé známky.

Aby malo dieťa motiváciu učiť sa, predsa len prednášky o tom, ako sa dieťa učí pre svoju budúcnosť, sú ťažšie pochopiteľné pre dieťa na základnej škole ako napríklad nová hra za dobré vysvedčenie. Tresty by mohli byť skrátenie voľného času s cieľom štúdia daného predmetu, z ktorého bola daná zlá známka. Očakávam, že ku koncu základnej školy si už dieťa začne uvedomovať váhu jeho vzdelania a forma odmien a trestov už bude zbytočná, pretože uvedomenie si možnej lepšej budúcnosti a sklamanie samého zo seba nad zlou známkou bude dostatočným trestom samo osebe. Ak budem mať viacero detí, bolo by dobré, aby staršie doučovali mladšie, aspoň tak získajú tú trpezlivosť, ktorú ja nemám.

Čo sa týka súrodencov, verím, že individualita je dôležitá, no nestotožňujem sa s častým rodičovským prístupom, v ktorom uprednostňujú svoje mladšie deti. Má význam ukázať starším deťom, že je dôležité, aby sa starali o svojich mladších súrodencov, predsa len budú spolu veľmi dlhú dobu. Občas sa dá povedať, že najstarší súrodenec je ako tretí rodič pre mladších súrodencov a k tejto mentalite chcem doviesť svoje deti. Napokon, aj oni budú pravdepodobne raz rodičia.

A takto budem raz vychovávať deti. S touto analýzou na mysli pravdepodobne nie všetko pôjde podľa plánov, predsa len ako bolo povedané, na začiatku človek nikdy nevie, čo bude robiť, kým daná situácia nenastane. No s primeranou dávkou lásky, manažmentom času a správnou komunikáciou s dieťaťom predsa len nič nemôžeme pokaziť. Okrem toho čím staršie deti budú, tým ľahšie to bude, pretože budú vedieť pomôcť svojim mladším súrodencom a s usmerneniami by si mali udržať realistický pohľad na svet a ich postavenie v ňom. Nakoniec predsa len môžem povedať, že pravdepodobne takto raz budem vychovávať deti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu