Téma vojny v medzivojnovej literatúre a rôznorodosť jej spracovania (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 516 slov
Počet zobrazení: 15 124
Tlačení: 773
Uložení: 756
Výklad - znaky výkladu:
· Cieľom je objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok
· Najčastejšie v 3. osobe
· Využívajú sa postupy logického myslenia – analógia, hypotéza, indukcia, dedukcia,
exemplifikácia ( objasňovanie pomocou príkladov), syntéza
· Kauzálne vzťahy ( príčinno – následné), vývinové a funkčné vzťahy
· Lexika – termíny, neutrálne slová
· Syntax – polovetné konštrukcie, enumerácia, dvojčlenné vety, rozvité jednoduché vety,
jednoduché súvetia, dôvodové, dôsledkové súvetia
· Argumentovanie
· Autorský plurál
· Kompozícia - striktne úvod( známe fakty, motivačné faktory)
jadro – samotné vysvetľovanie
záver – zhrnutie poznaného

Téma vojny v medzivojnovej literatúre a rôznorodosť jej spracovania
(Výklad)
Prvá svetová vojna bol ozbrojený konflikt, trvajúci viac ako štyri roky. Odohrával sa najmäv Európe, ale aj v Afrike, Rusku a na Blízkom východe. Keď 28. júla 1914 táto vojna vypukla,zasiahlo to ľudí na celom svete. Negatívny vplyv vojny na ich životy zobrazili viacerí autorimedzivojnového obdobia, pričom spôsoby, akými to urobili, boli rôzne.Protivojnovú tému spracoval americký spisovateľ Ernst Hemingway v dielach Zbohomzbraniam a Komu zvonia do hrobu1. Hemingway bol počas svojho života dobrovoľne na fronte,a preto aj hlavní hrdinovia týchto románov sú americkí dobrovoľníci, dokonca dielo Zbohomzbraniam je čiastočne autobiografické. Vojna im nepriniesla v živote nič dobré, a preto tragickýzáver oboch diel nie je prekvapivý.

Aj keď Robert Jordan (Komu zvonia do hrobu) a FrederikHenry ( Zbohom zbraniam) nájdu počas vojny lásku, nakoniec o ňu v dôsledku vojny aj prídu.Frederik je nútený dezertovať a jeho Catherine zomiera pri pôrode aj s dieťaťom. Robert jezranený, čaká na smrť a zvyšok partizánskeho oddielu pokračuje v ceste bez neho.Romain Rolland, francúzsky spisovateľ, ukázal, ako ničivo vplýva vojna na život civilnéhoobyvateľstva v diele Peter a Lucia. V jeho diele nenájdeme naturalistické obrazy vojnových hrôz,zranení a zomierania, ale lyrický príbeh lásky Petra a Lucie, dvoch mladých ľudí, ktorí sazoznámili v metre počas bombardovania Paríža.

Rozvíjajúca sa čistá, nevinná láska medzi niminemá však šancu, pretože Peter je povolaný do vojny. Skôr, ako však odchádza na front, obajazomierajú paradoxne pod pilierom chrámu, hľadajúc tu na Veľký piatok pokoj a zmierenie,sľubujúc si pritom úprimnú lásku. R. Rolland dielo kompozične vystaval na kontrastoch:láska – vojna; láska - smrť; mladosť - smrť.1 V tomto diele ide síce o protivojnovú tému, ale je to román z obdobia španielskej občianskej vojny,ktorá prebiehala v rokoch 1936 – 1939.Naturalistické opisy bojov sa dajú nájsť v románe Na západe nič nového . Jeho autorom jenemecký spisovateľ E.M. Remarque. Hlavní hrdinovia – nemeckí vojaci, sú nútení bojovať nazápadnom fronte, kde sa síce frontová línia veľmi nemenila, ale padlo tu niekoľko miliónovvojakov.

18 – roční mladí chlapci sú svedkami mrzačenia ľudí i zvierat, bolesti a umierania. Tietootrasné zážitky zanechali na ich psychike a životných postojoch nenapraviteľné škody, a tak PaulBäumer, hlavný hrdina románu a zároveň aj jeho rozprávač, prichádza na fronte o radosť zoživota, zmysel pre umenie a o svoje ideály. Jeho život a život jeho priateľov, ktorí sa stali pre nehonajdôležitejšími osobami, sa zmenil na boj o každodenné prežitie.Vojna priniesla ľuďom veľa utrpenia, zmenila ich charaktery, pripravila ich o život, ideály.Spisovatelia medzivojnového obdobia zachytili toto obdobie rôznymi sebe vlastnými spôsobmi, alespoločným menovateľom ich diel bolo jediné – odsúdenie zabíjania v mene nejakých „vyššíchzáujmov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Téma vojny v medzivojnovej literatúre a rôznorodosť jej spracovania (Výklad)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015