Pravek

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 936 slov
Počet zobrazení: 5 437
Tlačení: 319
Uložení: 378
Pravek- umenie beztriednej spoločnosti
  Mladší palelit (40 000-8 000 p. n. l.)
  Neolit a eneolit (5 000- 2 000 p. n. l.)
  Bronzová e železná doba (2 000 p. n. l.- rok 0)
 
Starovek- umenie otrokárskej spoločnosti
Egypt  Stará ríša (2 700- 2 181 p. n. l.)
  Stredná ríša (2 040- 1 786 p. n. l.)
  Nová ríša (1 560- 1 080 p. n. l.)
 
Mezopotámia  Sumersko-akádske obdobie (2 000- 539 p. n. l.)
  Babylonsko- asýrske obdobie (2 000- 539 p. n. l.)
  Chetitské umenie
  Perské umenie
  Sýrske umenie
 
Egejská kultúra Minojské obdobie (2 000- prvá polovica 14. stor. p. n. l.)
  Mikénske obdobie (15.- 12. stor. p. n. l.)
 
Staroveké Grécko  Geometrický štýl (9.- 8. stor. p. n. l.)
  Archaické obdobie (7.- 6. stor. p. n. l.)
  Klasické obdobie (5.- 4. stor. p. n. l.)
  Helénistické obdobie (3. stor.- rok 30 p. n. l.)
 
Staroveký Rím  Etruské obdobie (7.- 3. stor. p. n. l.)
  Rímska ríša počas republiky (265- 27 p. n.l.)
  Cisárske obdobie (27 p. n. l.- 3. stor. n. l.)
  Obdobie kresťanskej antiky (2.- 4. stor. n. l.)
 
Stredovek
  Umenie ranného kresťanstva (4.- 10. stor. n. l.)
  Byzantské umenie (9.- 12. stor. n. l.)
  Románske umenie (11.- 13. stor. n. l.)
  Gotické umenie (12.- 15. stor. n. l.)
 
Novovek
  Renesancia a manierizmus (15.- 16. stor. n. l.)
  Barok a rokoko (17.- 18. stor. n. l.)
 
Moderné umenie
Umenie 19. stor. a prelomu 19. a 20. stor.- klasicizmus, empír, symbolizmus, secesia, romantizmus, preromantizmus, novoromantizmus, impresionizmus, postimpresionizmus
 
Umenie 20. stor.- fauizmus, kubizmus, expresionizmus, futurizmus, orfizmus, purizmus, konštruktivizmus, funkcionalizmus, dadaizmus, suprematizmus, surrealizmus, umenie Bauhausu, rayonalizmus, syntetizmus, skupina de Stylij, parížska škola

PRAVEK
- človek zhotovoval nástroje z kameňa, živil sa lovom, dorozumieval sa artikulovanou rečou, žil v skupine
- prvé doklady výtvarnej kultúry mali estetickú, magickú (zabezpečenie si úspešného lovu) i komunikatívnu (odovzdávanie poznatkov) funkciu
- periodizácia praveku-  1. doba kamenná
 - paleolit- stredná doba kamenná
 - mezolit- stredná doba kamenná
 - neolit- mladšia doba kamenná
 
 2. doba kovová
 - bronzová
 - železná
 
Paleolit
- kresby a maľby zvierat na stenách jaskýň, rytiny, reliéfy
- figúrky zvierat - prejav závislosti človeka od zvierat a dobrého poznania zvierat, ktoré lovili
- zvieratá sú zobrazované v typických postojoch či pohyboch
- plošné zobrazovanie- nemali zmysel pre kompozíciu
- maľovali krvou, hlinou, uhlíkom (býky, bizóny, kozy, mamuty,...)
- Slovensko - jediná nástenná maľba u nás, jaskyňa Domica
- Francúzsko - jaskyňa Dorgogne, Lascaux
- Španielsko - jaskyňa Altamíra
- Venuše - kultové sošky žien (obdobie matriarchátu), zvýrazňovali znaky plodnosti a úctu k matke, napr. Moravianska, Vestonická, Wilendorfská
 
Mezolit
- zmena prírodných podmienok, ústup ľadovcov
- začiatok chovu zvierat, pestovania plodín
- zmeny v spôsobe života ľudí
 
Neolit
- poľnohospodársky usadlý spôsob života, spoločenská deľba práce
- zdokonaľovanie výroby nástrojov (obr. 1)
- výroba textilu
- nádoby z hliny - keramika - výroba bez hrnčiarskeho kruhu, vypaľovanie v ohni, jednoduchý ornament (lineárne, geometrické tvary, objavuje sa farba), ľudské a zvieracie figúry sú zjednodušené (obr. 2)
- aj v tomto období sa stretávame s plastikami matiek - venušami napr. Nitrianska, ktorá sedí
- matriarchát ustupuje
- megalitické stavby - obrovské neopracované kamene človekom zoskupené do rôznych zostáv, dva samostatne stojace menhíry nesú tretí vodorovne položený dolmen
 
Doba kovová
- človek objavuje nové materiály
- získava a spracováva kovy- zlato, meď, cín, zliatina, bronz (doba bronzová), železo (doba železná), výroba šperkov (obr. 3)
- nové kovy spôsobili nový rozvoj pracovných nástrojov, rastie produkcia, remeselná výroba sa osamostatňuje, rozvíja sa obchod, súkromné vlastníctvo
- výtvarné prejavy - dekorácie na kovových predmetoch
- kamene megalitov sú opracované a spájané konštrukciou čapu
 
Praveké umenie
 
- zoomorfné (zvieratá)
- naturalistické (príroda)
- má magickú úlohu
 
Architektúra
- obydlia -  jaskyňe - chatrče na koloch v močaristom prostredí (aby boli chránený pred zverou)- obydlia s nosnými stenami
- začínajú sa stavať megalitické stavby – mega - veľký, litos - kameň
- Architráv (obr. 4) - preklad spájajúci dve steny (1 dolmen a 2 menhíre - výška až 20 m, 6- 300 ton)
- Kromlech (obr. 5) - do kruhu postavený kultový priestor ohraničený dolmenmi a menhírmi, napr. Stonehenge (najstaršie praveké observatórium)
 
Sochárstvo
- Venuša - symbol plodnosti ženstva (veľké prsia, brucho- matka)
- pomenované sú podľa nálezísk, kde sa našli
 
- Moravianska venuša (obr. 6)
- 22 800 p. n. l., paleolitické obdobie,Moravany pri Piešťanoch
- 7,5 cm, z mamutoviny
- Kópia v Múzeu človeka v Paríži, originál uložený v Klenotnici dávnej minulosti- Bratislavský hrad
 
- Vestonická venuša (obr. 7)
- 22 000 p. n. l., Dolné Vestonice na Morave
- 11,5 cm, z pálenej hliny
- je kompletná- aj s hlavou
 
- Wilendorfská venuša
- 30 000 p. n. l., Rakúsko
- 10 cm, z vápenca
- prsia, brucho, boky, zadok, hlava- má ryhy
 
- Venuša z Nitrianskeho hrádku
- Nitriansky hrádok
- 20 cm
- sedí, je plochá, je na dvojkoruňe
 
- Sibírska venuša (obr. 8)
- Sibír
- 8 cm
- má na tvári znázornenú tvár- ústa, nos, oči aj vlasy- je to rarita
 
- Japonská venuša (obr. 9)
- 1 000 p. n. l.
- z keramiky
- má dieru, je štíhla, tvár má v tvare srdca, má ústa, oči, vlasy
- symbolizuje lásku a materstvo
 
- Rumunská venuša (obr. 10)
- 3 500 p. n. l., v období neolitu
- je reliéfna - vytesaná do skaly, v ruke drží roh
 
Jaskynné maľby
- farby - zemité (krv, popol, výťažky z rastlín)
- praveký človek maľoval zvieratá, ktoré lovil, zvýrazňoval miesta, ktoré keď zasiahne spôsobí smrť
- Slovensko - jediná nástenná maľba u nás, jaskyňa Domica
- Francúzsko - jaskyňa Dorgogne, Lascaux (obr. 11)
- Španielsko - jaskyňa Altamíra (obr. 12)
 
Hudba
- Etnomuzikológia - veda, ktorá sa zaoberá hudobnými prejavmi, pozorovacia metóda
- hudba slúžila na dorozumievanie sa medzi kmeňmi tónová a bubnová reč
- verili v jej magické účinky - šaman, súčasť obradov
- dodnes u primitívnych kmeňov v Afrike a Ázii
- rytmické nástroje - klepačka, hlinené bubny, píšťaly
- najprimitívnejší hudobný nástroj - Hudobný luk (obr.13)
 
Divadlo
- rozvíjalo sa zároveň s obradmi
- mimízy - napodobúovanie, predstiranie
- vzniká 1. vzťah herec - obecenstvo
- 1. dokumentom divadla je maska
- objavujú sa začiatky budúceho dialóg 

Infografika: Pravek

Infografika: Pravek
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z umeniaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016