Žiadosť o pridelenie kreditového príplatku

Pomôcky » Žiadosti

Autor: ivanus (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 178 slov
Počet zobrazení: 34
Tlačení: 1
Uložení: 3

Žiadosť o pridelenie kreditového príplatku 

Mgr. Janko Hraško, Brázdová 1, 001 01 Haluškovce

Váž. p. riaditeľ

Mgr. Miloslav Najmilší

Základná škola

Na briežku 100

001 01 Haluškovce

Haluškovce, 19.12.2011

VEC:

Žiadosť o pridelenie kreditového príplatku

Dolupodpísaný Mgr. Janko Hraško oznamujem.

Dňa 16.9.2011 som ukončil aktualizačné vzdelávanie s názvom „Prezentačné programy v interaktívnej výučbe“ podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a získal 15 kreditov.

Dňa 29.10.2011 som ukončil aktualizačné vzdelávanie s názvom „Interaktívna komunikácia vo výučbe“ podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a získal 15 kreditov.

V súlade s § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si uplatňujem 30 kreditov na účely priznania kreditového príplatku. Žiadam o jeho pridelenie v súlade § 14 ods. (3) zákona č. 553/2003 Z. z.

S pozdravom

_______________________

Mgr. Janko Hraško

Príloha:

Kópia Osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania 2x

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013