Reklama vs. Public relations (PR)

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 6 858
Tlačení: 504
Uložení: 513
-  ďalšie rozdiely:
o  využitie médií = rekla­ma si čas a priestor musí kupovať
o  dôveryhodnosť = pri reklame omnoho nižšia ako pri PR
o  časový rozmer = v reklame krátkodobé ciele, v PR aj dlhodobé
o  spô­soby platby
o  a niektoré ďalšie...

-  tak, ako reklama využíva PR, tak PR pre svoje ciele využíva reklamu > spoločne využívajú aj ďalšie podlinkové aktivity
-  public relations v rámci integrovanej komunikácie nielen umocňuje pôsobenie reklamy, ale často ju i nahrádza > snaha znížiť náklady a zvýšiť efektivitu pôsobenia dlhodobo cielenou prácou oproti inflácii klasickej reklamy
-  účinnosť PR znásobuje aj aktivizácia recipienta = dvojsmernosť pôsobenia.
-  Prepojenie pôsobenia reklamy a PR v integrovanej marketingovej komunikácii (William C. Adams) = Public relations:

1.  Vytvoria potrebný rozruch na trhu pred uvedením reklamnej kampane.
2.  Udržiavajú komunikáciu v období, keď neprebiehajú reklamné kampane.
3.  Vytvárajú reklamné posolstvá, keď nie sú produkované reklamné kampane.
4.  Uvádzajú reklamné kampane na trh.
5.  Rozširujú dosah promotion.
6.  Budujú osobný vzťah so zákazníkom.
7.  Vplývajú na vplyvných.
8.  Komunikujú benefity nových produktov.
9.  Demonštrujú spoločenskú zodpovednosť firmy a budujú dôveru zákazníkov = „marketing podporujúci dušu".
10.   Ochraňujú v krízovej komunikácii.

-  PR primárne nielen pomáhajú zvýšiť efektivitu pôsobenia reklamy, ale v niektorých prípadoch reklamné pôsobenie priamo suplujú.
-  Reklama a PR ako zložky marketingovej komunikácie majú svoje vlastné špeci­fiká. Napriek tomu sa však domnievame, že existujú v tesnom prepojení a niekedy sú i nahraditeľné.
-  Tak je tomu v prípade firiem Levis, Lee, Wrangler, H.I.S. a poď., ktoré svojim džínsom dokázali urobiť taký pozitívny imiďž, že si človek zaplatí prirážku za nápis na tričku, ktorý s výrobkom má spoločný naozaj iba názov. Je to príklad kvalitného marketingu (kvalita výrobku, cena...) excelent­nej práce PR, aj celej marketingovej komunikácie.
-  PR kampaň robí výrobku v takomto prípade reklamu, pričom platí aj opak. Skvelý reklamný spot, či billboard a pod. buduje zasa pozitívne vzťahy k výrobku i firme.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014