Teória ponuky a dopytu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 539 slov
Počet zobrazení: 541
Tlačení: 22
Uložení: 24

Teória ponuky a dopytu

Celý trh je pod vplyvom ceny a preto je v neustálom pohybe!

Dopyt, zákon dopytu

Dopyt – predstavuje množstvo tovarov a služieb, ktoré sú spotrebitelia ochotní kúpiť za určitú cenu, napr.: ak si chceme kúpiť bicykel, ale nemôžeme si ho dovoliť, ekonómovia to nazývajú túžbou alebo možným (potencionálnym) dopytom. Ak mám peňazí dosť a bicykel alebo PC si kúpim, ekonómovia to označujú ako reálny (skutočný) dopyt.

Zákon dopytu – vyjadruje vzťah medzi cenami a množstvom T a S, ktoré sú spotrebitelia ochotní nakúpiť

 • zákon dopytu hovorí, že pri cene väčšej bude dopyt nízky a naopak. Za vyššiu cenu nakúpi na trhu menej tovarov, ako za cenu nižšiu.
 • Dopyt po určitom tovare závisí od:
  • ceny tovaru
  • množstva tovaru
  • od výšky príjmu
  • od ceny podobných tovarov

Krivka dopytu: vyjadruje vzťah 2 premenných veličín:

 • ceny P
 • množstvo q

Ak vychádzame z dopytu po konkrétnom druhu T (napr.: vajíčka), môžu sa vyskytnúť nasledujúce možnosti.

Možnosť

Cena za 1 ks

Žiadané množstvo

(v tis. ks)

A

0,16 (5)

9

B

0,13 (4)

10

C

0,09 (3)

12

D

0,06 (2)

15

E

0,03 (1)

20

Krivka dopytu má klesajúcu tendenciu.

Posun krivky dopytu:

Faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú dopyt a spôsobujú jeho cenu, pri každej zmene sú substitúty a komplementy.

Substitúty – sú to 2 T, ktoré uspokojujú podobné potreby. Zmena ceny jedného výrobku bude mať za následok zmenu v dopyte po druhom výrobku, napr.:

Ak stúpne cena verejnej dopravy, tak obyvatelia budú mať snahu nahrádzať ju (substituovať) súkromným autom.

Komplementy – sú T, ktoré sa často spotrebúvajú spolu, napr.: tenisová raketa + loptička.

Ak stúpne cena tenisovej rakety, klesne jej dopyt (spotreba) a keďže tenisové loptičky sa používajú spolu s raketou, aj množstvo tenisových loptičiek bude pri každej vyššej cene nižšie.

Posun krivky dopytu môže nastať:

 • pri zvýšení dopytu smerom doprava (k väčšiemu množstvu)
 • pri znížení, naopak smerom doľava

Ponuka, zákon ponuky

Druhou stránkou trhového mechanizmu je ponuka. Firmy sa slobodne rozhodujú o tom, čo a v akom množstve budú vyrábať.

Ponuka – je súhrn všetkých T a S, s ktorými firmy (výrobcovia) prichádzajú na trh, aby ich za určitú cenu predali. Ponuka T a S jedného výrobcu, firmy tvorí individuálnu ponuku.

Ponuka jedného druhu T alebo S od viacerých firiem je čiastková ponuka.

Ponuka všetkých T a S, ktoré vyrábajú všetci výrobcovia spolu je agregátna (súhrnná) ponuka.

Zákon ponuky – je to vzťah medzi cenami a množstvom T a S, ktoré sú výrobcovia na trhu ochotní predať

 • zákon ponuky hovorí, že výrobcovia chcú predávať za vyššie ceny, pri cenách nižších ponúknu menej tovarov
 • zákon ponuky = ponuka závisí od ceny ponúkaného tovaru, od množstva ponúkaného tovaru, od nákladov spojených s výrobou daného tovaru

Krivka ponuky: ak vzájomné vzťahy medzi cenou tovaru a množstvom ponúkaného tovaru zakreslíme do grafu dostaneme krivku ponuky.

Pr.: predaj vajíčok

Možnosť

Cena za 1 ks

Ponúkané množstvo

(v tis. ks)

A

0,16 (5)

18

B

0,13 (4)

16

C

0,09 (3)

12

D

0,06 (2)

17

E

0,03 (1)

0

Krivka ponuky má stúpajúce tendenciu.

Posun krivky ponuky:

 • ak sa mení ponuka, posúva sa celá krivka ponuky doprava alebo doľava
 • výrobcovia budú ponúkať viac – ponuka narastá a krivka sa posúva doprava
 • pri nižšej ponuke sa posune doľava

Ponúkané množstvo môže byť ovplyvnené týmito faktormi:

Zmeny v nákladoch – ak produkcia výroby bude stáť výrobcov bude menej, ak narastie popularita osobných PC rozšíri sa potreba stolíkov pod PC a mnoho náborových firiem začne vyrábať PC stolíky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#krivka dopyt a ponuka #teorie hospodarsky cyklus #dopyt a kryvka dopytu #dopyt a ponuka

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017