Štýly vedenia ľudí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 309 slov
Počet zobrazení: 447
Tlačení: 29
Uložení: 31

Štýly vedenia ľudí

Vedenie ľudí – vedenie je procesom pôsobenia jedného človeka na druhého tak, aby konali alebo správali sa v súlade s požiadavkami, cieľmi či želaniami.

Výsledkom je cieľové správanie objektu riadenia.

Vedenie je však komplexný proces, ktorý vodca (vedúci, manažér) ovplyvňuje výkon zamestnanca. To znamená, že vedenie v sebe zahŕňa aj pôsobenie na rozvoj zamestnanca, na ich motiváciu, ale aj na vytváranie vhodných podmienok na žiaduci výkon.

Vedenie ľudí v organizácii plní niektoré základné funkcie:

  • podnecovanie, stimulovanie (stanovenie a spresňovanie cieľov, stanovenie podmienok, ich plnenia)
  • regulovanie a usmerňovanie (sledovanie cieľov, ovplyvňovanie smeru a efektívnosti činnosti)
  • informovanie (poskytovanie informácií z vnútorného i vonkajšieho prostredia)
  • podpora (vytváranie vhodnej klímy, udržiavanie vzťahov v skupine, povzbudzovanie)
  • hodnotenie (plnenia cieľov, postupov)

Schéma základných vplyvov na motivované správanie:

Schopnosť dosahovať výkon

• vedieť

• chcieť

• môcť

 

VÝKON

 

Motivácia

Pracovné a organizačné podmienky

Schéma znázorňuje vplyv znalostí, zručností a skúseností zamestnanca, jeho ochoty a vôle odovzdať očakávaný výkon.

Štýly vedenia ľudí:

1) Autoritatívny štýl

- centralizácia na vedúcu pozíciu (sústredenie)

- preferuje priame metódy riadenia, ako sú prikazovanie a dôsledná kontrola

- kontakty medzi vedúcim a podriadeným sú minimálne

- medzi záujmami a názormi vedúceho a podriadeného existujú protiklady

- podriadený má nedostatok informácií čo umožňuje vedúcemu upevňovať moc nad ním

- u podriadeného sa brzdí iniciatíva, je pasívny a necháva sa viesť

2) Demokratický štýl

- používa nepriame („mäkké“) metódy riadenia: motivácia, spoločné rozhodovanie a vzájomná spolupráca.

- komunikácia je rozsiahlejšia, viac obojstranná

- je dobrá úroveň kontaktov medzi vedúcimi a podriadenými

- je výrazný záujem o pracovníkov, ich poznanie umožňuje ich lepšie motivovať, ovplyvňovať

- podriadený má viac informácii, môže lepšie realizovať svoje úlohy

- názory pracovníkov sa akceptujú

3) Liberálny štýl

- vzájomná dôvera medzi členmi skupiny a vedúcimi

- minimálne využívanie autority pozície vedúceho

- funkčná komunikácia – spoločné riešenie problémov

- minimálna miera kontroly

Dôležité je, aby pracovník v CR na splnenie svojich cieľov vedel využívať:

  1. charizmu – je to osobná charakteristika spočívajúca v schopnosti vyvolať u iných úctu, obdiv, dôveru a pod.
  2. osobnú úctu – prejavuje sa v prístupe k ľuďom
  3. citové povzbudenie –zaraďujeme sem napr. spätnú väzbu, podporu, atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#štýly riadenia #styly vedenia ludi #liberálny vodca

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016