Kúpeľný CR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 448 slov
Počet zobrazení: 306
Tlačení: 22
Uložení: 20

Kúpeľný CR

Návštevníci kúpeľného CR vyhľadávajú kúpele za účelom liečenia, prevencie, rehabilitácie.

Kúpeľný CR vyžaduje existenciu prírodných liečivých zdrojov.

 • Liečivé vody môžeme členiť na
 1. Termálne pri vyvieraní majú teplotu minimálne 25 °C
 2. Minerálne obsahujú minimálne 1g minerálnych látok v 1l vody

Liečivé vody sa aplikujú vo forme kúpeľov, na pitnú liečbu, inhalácie, výplachy.

 • Žriedelné plyny a inhalácie sú rádioaktívne plyny ktoré vznikajú pri rozpade niektorých rádioaktívnych prvkov.

Emanácie sa používajú k plynovým kúpeľom alebo na injekčnú liečbu.

 • Peloidy prírodné liečivé peloidy vznikajú geologickými pochodmi, členia sa na rašeliny, bahná... Ich účinky sa prejavujú hlavne intenzívnym prívodom tepla do organizmu.
 • Klimatické podmienky

Prírodné liečivé zdroje pôsobia na človeka svojou teplotou, chemickým zložením alebo tlakom. Okrem prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok sa uplatňuje fyziatrické prostriedky (svetlo liečba, vodoliečba)a liečebný telocvik (individuálny, skupinový).

Základné služby v kúpeľnom CR

 • Lekárske vyšetrenie (vstupné a výstupné)
 • Stanovenie diagnózy (liečenie)
 • Ubytovanie (kúpeľný dom, kúpeľná poliklinika)
 • Stravovanie
 • Kultúrno-spoločenské služby
 • Služby voľného času a animácie
 • Obchodné služby
 • Ostatné služby (čistiarne, kozmetika, práčovne...)

Materiálno-technické podmienky poskytovania kúpeľných služieb

 • Priaznivé výsledky kúpeľného pobytu sa dosahujú za predpokladu že pobyt trvá 3-4 týždne
 • Ubytovacie služby sa poskytujú v kúpeľných liečebniach, domoch.
 • Činnosť kúpeľnej liečebne riadi lekár
 • Liečebňa má vyšetrovaciu , lôžkovú, stravovaciu časť ako aj kultúrno-spoločenskú, zábavnú a športovú časť.
 • Kúpeľnú liečbu môže tvoriť viacero objektov.

Kúpeľná poliklinika

 • Zabezpečuje vyšetrenie a liečenie ambulantných hostí a poskytuje niektoré odborné služby pre kúpeľnú liečbu (terapeutické a diagnostické)

Druhy kúpeľných pobytov

 • Sanatórne – (ústavné) kúpeľný hostia sú ubytovaný v sanatóriu a dostávajú komplexnú liečbu
 • Ambulantné – hostia využívajú iba niektoré služby, t. j. absolvujú iba vybrané liečebné procedúry, nie sú ubytovaný v kúpeľných domoch
 • Terminované – nazývajú sa aj pobyty na predvolanie - sú to pobyty cez poisťovne na poukaz
 • Pobyty samoplatiteľov – klienti si samy platia procedúry na základe vstupnej lekárskej prehliadky a odporúčanie kúpeľného lekára

Druhy chorôb

Prírodné liečebné kúpele

Onkologické choroby

Korytnica, Bardejovské kúpele, Lúčky

Obehové ústrojenstvo

Sliač, Dudince, Brusno, Nimnica

Tráviace ústrojenstvo

Bardejovské kúpele, Brusno, Nimnica, Korytnica

Lokálna výmena a poruchy žliaz z vnútorným sekrétom

Bardejovské kúpele, Nimnica, Nový Smokovec

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Bardejovské kúpele, Nimnica, Nový Smokovec

Nervové choroby

Bojnice, Nimnica, Rajecké Teplice, Trenčianske a Turčianske teplice

Pohybové ústrojenstvo

Bojnice, Nimnica, Rajecké teplice, Turčianske a Trenčianske teplice

Choroby obličiek a močových ciest

Turčianske teplice

Duševné choroby

Nový Smokovec, Smrdáky, Bojnice a Piešťany

Kožné choroby

Ženské choroby

 

Choroby s pohlavia

 

V dôsledku zmien vlastníctva SR kúpeľných domov a reorganizácie zdravotníctva sa v kúpeľnom CR zmenila štruktúra klientely a sortiment poskytovaných služieb. V súčasnosti kúpele poskytujú wellness fitnes a skrášľovacie pobyty. Potrebou sa stali pobyty pre samoplatiteľov a pre zahraničných klientov.

Trend zdravotného CR sa snažia zachytiť nielen kúpeľné podniky ale aj hotely..

Poskytujú aj tzv. anti stresové (relaxačné) pobyt, pobyty vitality, zdravej výživy, rekreačné pobyty.

Podmienkou je aby mal hotel odborne školených pracovníkov, ktorý sa podieľajú na tvorbe rehabilitačných programov, meditačných cvičení.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kupelne sluzby

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014