Nezdomácnené slová cudzieho pôvodu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 3 799
Tlačení: 264
Uložení: 259
Nezdomácnené slová cudzieho pôvodu bývajú najmä slová z istých oblastí,
napr. hudobné termíny ako capriccio, allegro, arpeggio, termíny z oblasti populárnej hudby, napr. country music, rozličné slová dobového rázu, ktoré sa bežne nepoužívajú, napr. názvy mesiacov z obdobia Veľkej francúzskej revolúcie, ako brumaire, fructidor, thermidor, pomenovania cudzích menových jednotiek a peniazov, ako sú napr. louisdor, öre, pengő, ako aj najrozličnejšie iné pomenovania, napr. risorgimento, chargé daffaires a pod.

Nezdomácnené sú predovšetkým vlastné mená, a to:


a) o s o b n é  m e n á, t. j. rodné (krstné) mená a rodinné mená (priezviská),

napr. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel, Victor Hugo, Charles Gounod, Charles de Gaulle, George Washington, Thomas Jefferson, William Shakespeare, John Locke, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Gaius Iulius Caesar, Ion Luca Caragiale, Liviu Rebreanu, Kálmán Mikszáth, Zsigmond Móricz, Juliusz Słowacki, Jerzy Kuryłowicz, Tadeusz Milewski, Henryk Sienkiewicz, Vatroslav Jagić, Svetozar Miletić, Ferno Magalhes, Luis Cames, Miguel de Cervantes y Saavedra, Jean Sibelius, Paavo Nurmi, Rembrandt Harmensz van Rijn, Anders Jöns Angström;

b)  z e m e p i s n é  n á z v y,

napr. Reykjavík, Göteborg, Marseille, Le Havre, New York, Washington, Helsinki, Tübingen, Zürich, Gascogne, Liverpool, Manchester, Glasgow, Bologna, Coimbra, Olsztyn, Tarnów, Cluj-Napoca, Wall Street, Downing Street, Guadalquivir, Tajo, Mont Blanc, Rio Grande;

c) i n é  n á z v y,

napr. Washington Post, New York Herald Tribune, Manchester Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Dagens Nyheter, Il Messagero, Il Giorno (názvy denníkov), Revue des études slaves, Rocznik Slawistyczny, Stern, Élet és Tudomány (názvy časopisov), Standard Oil of  California, Akademie-Verlag (názvy podnikov), Associated Press, United Press, Polska Agencja Prasowa (názvy tlačových kancelárií), Prix Danube, Grand Prix (názvy cien) a i.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018