Interpunkčné znamienka + význam

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 678 slov
Počet zobrazení: 12 217
Tlačení: 530
Uložení: 575
Interpunkčné znamienka
 

1. (.) Bodka

- na konci oznamovacej vety, želacej, rozkazovacej s rázom prosby, žiadosti..
- za skratkou:  a pod.
- za číslicami na začiatku odsekov: 1.1
- za číslicami vo funkcii radových čísloviek: 1. máj
- znamienko násobenia: 6.6
 

2. (?) Otáznik:

- na konci opytovacieho výrazu, opytovacích viet: Ktorý? Kedy pricestujete?
- na konci súvetí, ak hlavná veta je opytovacia: Mysleli ste si, že na to neprídem?
- vo vete v zátvorkách značí pochybnosť nad výrazom, za kt. sa nachádza: Zhodou náhod (?) došlo v roku 1988 k výmene susedného bytu.
- mieru naliehavosti – použitie viacero otáznikov: Tak prídeš?? Kedy konečne prídeš???
- za viacfunkčnou zvolaco-opytovacími vetami- ?!: Čo som to za človeka?!
 

3. (!) Výkričník:

- na konci rozkazovacích, zvolacích a želacích viet: Spomaľte! Fajčiť prísne zakázané!
- miera naliehavosti sa zvyšuje použitím viacerých výkričníkov: Pomóc!!!
- vo vete v () za výrazom, na ktorý chceme upozorniť: Treba si uctiť storočné (!) výročie.
- nepíše sa: v osloveniach na začiatku listov (uprednostňuje sa čiarka) Milá mamka,...
  Vety so slovesom v rozkazovacom spôsobe: Pridajte 2 lyžičky oleja.
 

4. (;) Bodkočiarka:

- oddelenie vysvetľovacieho prístavku v jednoduchej vete: Lewis zdôrazňuje, že moc nad nadprirodzenými silami patrí Bohu; v rukách človeka sú zradné.
- oddelenie časti výpočtov, ktoré patria sebe: Bratislava, Trnava; Žilina, Banská Bystrica
- oddelenie väčších celkov v súvetiach:
- výpočty v podobe samostatných odsekov: uvádzacia veta:
  odsek;
  odsek;
  odsek.
 

5. (:)  Dvojbodka:

- za vetou alebo výrazom, ktorými sa uvádza priama reč,
- pres spresňujúcou časťou vety: V Komárne šaškovali v nedeľu rôzni pozbieranci ( presnejšie: privezenci autobusmi).
- pred výpočtom: Program výletu. Prvý deň: príchod.
- medzi číslami na vyjadrenie pomeru: Česko-Ghana 0:2
 
 

6. („“) Úvodzovky:

- priama reč: „Neviem, si to prestaviť,“ precedil medzi zuby strýko.
- doslovný citát: Autor konštatuje:“ Naša spoločnosť by bola iná, keby bola morálka výhradne vecou tolerancie voči druhým ľuďom.“
- slovo alebo skupinu slov: Jeho „seriózny“ prístup ma príjemne prekvapil.
 

7. (–) Pomlčka: používa na oddelenie slov a viet, vymedzuje sa medzerami

- namiesto sponového slovesa: Mladosť – pochabosť.
- oddelenie vsuvky (aj čiarkou): Tá – okrem iných povinností – stanovuje aj podmienky.
- oddelenie priamej reči v samostatnom odseku: - Prídeš?
  - Prídem.
- za výrazom, ktorý sa bližšie vysvetľuje: Všetko bolo vybavené – letenky, hotel, doprava, strava, nič by ich to nebolo stálo.
- naznačenie rozpätia alebo vzťahu rovnocennosti: január-marec, trať Praha-Košice
 

8. (-) Spojovník: používa na vyjadrenie zlučovacieho vzťahu pri zložených slovách, vlastných menách, neoddeľuje sa medzerami

- zložené vlastné mená, zemepisné názvy: Gregor-Tajovský, Česko-Slovensko
- zložené všeobecné mená: národno-štátny
- spojenia s bližším určením: Košice-vidiek
- dvojčlenné spojenia vyjadrujúce rozličné významy: viac-menej, zubami-nechtami
- spojenie časti slova zapísanej číslicou a slovom: 3-násobný, 3-izbový
- pripojenie prípony k skratkám a značkám: SMS-ka, TANAP-u, CD-čko
- spájanie symbolov a slov: A-vitamín, Rh-faktor
- cudzie vlastné mená: Saint-Exupéry, Jang-c´-ťiang
 

9. (...) Tri bodky:

- označenie emocionálnej, vzrušenej výpovede: Že „dobrý“...to si ako ... predstavujete?!
- nedokončená výpoveď: Predpokladám, že...
- označenie vypustenej v známych vyjadreniach/nevhodných výrazoch: Kto neskoro chodí...
- podnety na zamyslenie: Alebo, ako sa vraví, všetkého veľa škodí...
- označenie vynechanej časti v citátoch: „Uplatňujú sa v ňom nielen všeobecné zákonitosti, ale...aj zákonitosť jednotlivého.“
 

10. (´) Apostrof:

- znak vynechania hlásky (najmä v poézii): ktos´(ktosi), kedys´(kedysi)
- skrátenie číselných údajov (najmä letopočtu): PF´07, Zlatá prilba´88
- v cudzích vlastných menách a citátových výrazoch: O´Sullivan, Guns N´ Roses
 
 

11. (/) Lomka:

- označenie dvojice variantných, protikladných významov: dynamika/stabilita
- podiel alebo pomer dvoch veličín: ¾
- označenie školského roka: 2006/2007
- označenie hraníc veršov v súvislom texte: Pozdravujem vás, lesy, hory/ z tej duše...
 
Diakritické znamienka alebo rozlišovacie znamienka, diakritické značky, rozlišovacie značky, ľudovo diakritika
- sú zvláštne znamienka, ktoré sa píšu v okolí písmena (nad, pod, alebo vedľa), a ktoré menia jeho výslovnosť alebo spĺňajú inú rozlišovaciu funkciu.
Okrem zmeny výslovnosti písmena môže diakritické znamienko meniť výslovnosť celého slova, vyznačovať tón reči, rozlišovať homonymá, upozorňovať na skratky a číslovky.
Nie každá značka v okolí písmena je diakritickým znamienkom, napr. bodka v písmenách i a j je neoddeliteľnou súčasťou znaku.
Diakritické znamienka
V slovenčine

- ´ – dĺžeň (ostrý prízvuk): á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ
- ˇ – mäkčeň: č,ď, ľ, ň, š, ť, ž
- ¨ – dve bodky: ä
- ˆ – vokáň (cirkumflex): ô
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017