Vznik jazyka a indoeurópska jazyková rodina

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 344 slov
Počet zobrazení: 12 834
Tlačení: 700
Uložení: 675
· Uveďte, ktoré jazykové rodiny sú súčasťou indoeurópskych jazykov a prečo.
· Zaraďte slovanské jazyky do skupiny indoeurópskych jazykov. Doplňte chýbajúce údaje v nasledujúcom obrázku:

Vznik jazyka

- pravdepodobne v súvislosti s prácou – ľudia sa potrebovali vzájomne dorozumievať, odovzdávať si informácie, komunikovať
- vznikol asi pred  100 000 rokmi (Homo sapiens) na viacerých miestach Zeme. Pre skupiny príbuzných jazykov existoval spoločný  pôvodný jazyk – prajazyk

Indoeurópska jazyková rodina

- zoskupenie príbuzných jazykov, ktorými hovoria takmer všetky národy Európy a viaceré národy v západnej časti Ázie (najmä v Indii)
- predpokladá sa, že tieto jazyky sa vyvinuli z jedného pôvodného jazyka, ktorý nazývame indoeurópsky prajazyk – praindoeurópčina
- používala sa pravdepodobne na území juhovýchodnej Európy, Malej Ázie a Blízkeho východu okolo r. 3500 pred n.l.
- rozšírila sa na širšie územie spolu s presunmi jednotlivých kmeňov do Ázie (predkovia Indov a Iráncov), do Stredozemia (predkovia Grékov a Rimanov) a do zvyšku Európy (Kelti, Germáni, Slovania) a postupne sa z nej vyvinuli dnešné jazyky
- jej pravdepodobnú podobu môžeme len predpokladať na základe znalostí o vývine jazykov a porovnávaním príbuzných jazykov:
(- písomné pamiatky v najstarších indoeurópskych jazykoch pochádzajú z 3. tis. pred n.l.)
- napr.:


slovenčina

stáť

matka

Ruština

stojať

mať

nemčina

stehen

mutter

angličtina

stand

mother

latinčina

stare

mater

↕ maďarčina

áll

anya


- jednotlivé jazykové skupiny a jazyky sa vyčlenili postupným vývojom pod vplyvom spoločensko-politických podmienok +  na tento vývoj vplývali aj ich vzájomné kontakty
- ďalšie európske jazyky zaraďujeme do ugrofínskej jazykovej roviny – maďarčina, fínčina, estónčina
(*iné jazykové rodiny vo svete – napr. semitsko-hamitská (arabčina, hebrejčina), altajská  (turečtina), čínsko-tibetská, indiánske jazyky, jazyky bantu (Afrika))


Indoeurópska jazyková rodina

indoiránske

→sanskrit→

bengálčina

hindčina

urdčina

perzština

 

arménčina

albánčina

gréčtina

baltské

lotyština
litovčina

germánske

severogermánske

dánčina

nórčina

islandčina

švédčina

západogermánske

holandčina

flámčina

angličtina

nemčina

italické

→latinčina →
(románske)

francúzština

španielčina

portugalčina

taliančina

rumunčina

moldavčina

keltské

bretónčina
írčina
waleština

slovanské

západoslovanské

slovenčina

čeština

poľština

dolná a horná lužičtina

východoslovanské

ruština

ukrajinčina

bieloruština

južnoslovanské

bulharčina

macedónčina

srbčina

chorvátčina

slovinčina(*- slovanské jazyky: )
slovanské jazyky

západoslovanské

východoslovanské

južnoslovanské

slovenčina

hviezda

bieloruština

zvjazda

bulharčina

zvezda

Čeština

hvězda

ruština

zvezda

macedónčina

dzvezda

dolná lužičtina

gwězda

ukrajinčina

zvizda

srbčina

zvezda

horná lužičtina

hvězda

 

 

chorvátčina

zvijezda

poľština

gwiazda

 

 

slovinčina

zvezda
 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023