Rečnícky štýl - ukážka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 301 slov
Počet zobrazení: 16 235
Tlačení: 596
Uložení: 614
- Charakterizujte rečnícky štýl, uveďte jeho znaky, komunikačné sféry a komunikantov.

základné znaky: 

a.) ústnosť
b.) verejnosť
c.) sugestívnosť
d.) adresnosť
e.) názornosť

- Uveďte základné žánre rečníckeho štýlu.
- persuazívne (politická reč, súdna reč, kázeň)
- náučné (prednáška, referát, koreferát, diskusný príspevok)
- príležitostné (slávnostná reč, prihovor, prejav)
- Popíšte fázy tvorenia prejavu.

1. zhromažďovanie faktov 
2. kompozícia - má byť prehľadná a stručná
3. štylizácia
4. spôsob nacvičenia - ak má prejav zapôsobiť, prednáša sa spamäti
- používanie mimiky, gestikulácie (ale prirodzene!!)
5. prednes - rečnícky prejav musí zaujať už hneď prvou vetou
- pozor na správne oslovenie!
- možné spôsoby úvodu: výrokom, mottom, otázkou, príhodou, príbehom, definíciou, správou z novín


UKÁŽKA Rečnícky štýl

- Zaraďte uvedený text k príslušnému žánru.........Popíšte kompozíciu textu.

Vážení páni učitelia, milí spolužiaci!
 
  Ktosi múdry raz povedal: „Rastieme iba vtedy, keď sa snažíme dostať ďalej, než sú hranice toho, kde už stojíme.“
  O chvíľu budeme počuť posledné zvonenie. Pre nás to bude zvonenie na koniec detských hier, radosti i strachu, prvých úspechov i prehier, lások i sklamaní.
  Prešli štyri roky od chvíle, keď sme stisli kľučku na dverách tejto školy prvýkrát. Je to veľa či málo? Obzeráme sa späť. Mozaika tých štyroch rokov má v sebe kamienky blýskavé, radostné aj tie tmavšie, smutnejšie. Niečo sa dnes končí, ale čaká nás začiatok iného, nového a rovnako krásneho. A hoci je nám trochu smutno, musíme ísť ďalej. Už nie sme deťmi. Klopeme na bránu dospelosti. Môžeme vojsť? Sme pripravení? Aj vďaka vám – našim učiteľom – áno! Trpezlivo ste nám odovzdávali svoje vedomosti. Boli ste nám múdrym radcom, verným priateľom i prísnou autoritou.
  A tak mi na záver neostáva nič iné, ako vám, milí páni učitelia, poďakovať za všetko, čo ste nás naučili. Dali ste nám krídla a my sa chystáme na svoj prvý let.
  Držte nám, prosím, palce, naše úspechy budú aj vašimi úspechmi.
  Ďakujeme!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034