Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 308 slov
Počet zobrazení: 2 578
Tlačení: 142
Uložení: 129

7. Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku

Interpunkcia je sústava príslušných grafických znakov (interpunkčných znamienok), ktoré sa používajú na členenie textu.
V slovenčine sa používajú tieto interpunkčné znamienka:  bodka (.), výkričník (!), otáznik (?),  čiarka (,), bodkočiarka (;), pomlčka (–), tri bodky (…), zátvorky ( ), dvojbodka (:), úvodzovky („“), lomka (/). V rámci pomenovania sa používa spojovník (-) a apostrof (’).
Interpunkčné znamienka (každé podľa svojej povahy) plnia v členení textu viac funkcií, a to:
a) vyčleňovaciu,
b) pripájaciu,
c) odčleňovaciu.
 

Vyčleňovacia funkcia čiarky 

A) výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi
citoslovcia
 – Ej veru, bolo to tak.
oslovenia
 – Nehnevajte sa na mňa, teta.
hodnotiace častice
 – Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť. 
kontaktové výrazy
 ako vieš, viete, rozumieš, chápeš, prosím, predstavte si... 
 - napr. Predstavte si, všetko sa to dalo do poriadku.
vsuvky
  Vaša práca, to sa nebojím povedať, má veľkú budúcnosť.

B) voľné vetné členy:

voľný rozvitý prívlastok
 – Dievčence opásané bielymi zásterami, roznášali jedlá.
prístavok
 – Hviezdoslav, popredný slovenský básnik, má múzeum v Dolnom Kubíne.
rozvité prechodníkové konštrukcie
 – To vedeli, pravdu povedia, všetci. 
C) vety v podraďovacom súvetí
Pripájacia funkcia čiarky 
A) vo viacnásobnom vetnom člene
 – Vo výklade boli tričká, nohavice, botasky... 
B) v priraďovacom súvetí
 – Zbadala to, ale nedala to najavo.
Odčleňovacia funkcia čiarky 
A) Vytýčený vetný člen
 – Dobré nápady, tie teraz potrebujeme.
B) Osamostatnený vetný člen
 – Konečne prišli, obaja.
C) Pričlenený vetný člen
 – Zahrá, a zadarmo.
Iné funkcie
A) naznačuje obrátené poradie v menách a priezviská
ch, terminologických spojeniach
▪ napr. Veselý, Jozef
B) oddeľuje desatinné hodnoty od celých čísel
▪ napr. 30,126 
C) oddeľuje jednotlivé hodnoty v radoch čísel alebo iných symboloov
▪ napr.:
  3, 7, 17, 21
  A, B, C, D...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012