Gramatické kategórie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 184 slov
Počet zobrazení: 25 412
Tlačení: 543
Uložení: 415

Gramatické kategórie

Gramatické kategórie – sú gramatické významy plnovýznamových slovných druhov; vyjadrujú sa ustálenou formou

Rozdelenie:

 • menné – rod, číslo, pád, vzor, stupňovanie
 • slovesné – osoba, číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod

Menné kategórie:

 • Rod:
  • mužský rod – chlap, hrdina, dub, stroj
  • stredný rod – srdce, mesto, vysvedčenie, dievča
  • ženský rod – žena, ulica, dlaň, kosť
 • Číslo:
  • jednotné – singulár
  • množné – plurál
 • Pád – vzťahy medzi slovami vo vete sa vyjadrujú kategóriou pádu
  • nominatív – kto ?, čo ?
  • genitív – (od) koho ? (od) čoho ?
  • datív – komu ?, čomu ?
  • akuzatív – koho (vidím) ? čo (vidím) ?
  • lokál – (o) kom ? (o) čom ?
  • inštrumentál – (s) kým ? (s) čím ?
 • Vzor – pre správne používanie gramatických tvarov
 • Stupňovanie:
  • pozitív
  • komparatív
  • superlatív

Slovesné kategórie:

 • najcharakteristickejšou slovesnou kategóriou je kategória času = moment výpovede
 • Čas:
  • prítomný čas – vyjadruje aktuálny čas
  • minulý čas – vyjadruje dej pred momentom (včera odcestoval)
  • budúci čas – vyjadruje dej po momente (budem navštevovať kurz)
 • Slovesný spôsob:
  • oznamovací spôsob
  • podmieňovací spôsob
  • rozkazovací spôsob
 • Slovesný vid:
  • nedokonavé slovesá – dej je prebehajúci (okno je otvorené)
  • dokonavé slovesá – dej je ohraničený (zatvoril som okno)
 • Nedokonavý vid vyjadruje všetky tri časy. Dokonavý vid len minulý a budúci čas.
 • Slovesný rod:
  • činný rod – pôvodca deja je podmetom vety, vtedy vykonáva dej (sestra študuje)
  • trpný rod – pôvodca deja je podmetom vety, podmet dejom zasahovaný
   • zvratný tvar (koláč sa pečie)
   • opisný tvar (žiak je zapísaný)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015