Slovesa v češtine

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 27.11.2018
Jazyk: Čeština
Rozsah: 152 slov
Počet zobrazení: 883
Tlačení: 51
Uložení: 49
Praktické!

Slovesa

Slovesa se časují.
 
Rozlišujeme:  
1. osoba 5. vid
2. číslo 6. způsob
3. čas 7. třída
4. rod 8. vzor
   
OSOBA - první, druhá, třetí
ČÍSLO - jednotné, množné
ČAS - přítomný, minulý, budoucí
ROD - činný, trpný
VID - dokonavý, nedokonavý
ZPŮSOB - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
TŘÍDA - první až pátá podle koncovek: -e, -ne, -je, -í, -á
VZORY TŘÍD:
1.tř. - e
  nese, bere, maže, peče, umře
2.tř. - ne
  tiskne, mine, začne
3.tř. - je
  kryje, kupuje
4.tř. - í
  prosí, trpí, sází
5.tř. - á
  dělá

Nepravidelná slovesa jsou:
být - jsem jíst - jím
chtít - chci vědět - vím

ZPŮSOB PODMIŇOVACÍ:
- skládá se ze zvláštních tvarů slovesa být
1. bych 1. bychom
2. bys 2. byste
3. by 3. by
K těmto tvarům přidáváme při používání příčestí minulé slova.
šel bych seděli byste
byl by vidět byl by býval letěl

TRPNÝ ROD:
1. Vyjadřujeme tvarem zvratného slovesa:
  udělá se, připravilo se
2. Příčestím trpným tvořeným příponami -en, -n:
  jsem veden, bylo vytvořeno, je posbíráno

SLOVESNÝ VID:
1. Slovesa, která vyjadřují ohraničený děj jsou dokonavá.
  chytil, chybil
2. Slovesa, která vyjadřují děj, který nekončí, opakuje se, jsou nedokonavá.
  stojí, sedí, točí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020