Charakteristika (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 179 slov
Počet zobrazení: 1 421
Tlačení: 91
Uložení: 83

Charakteristika

- druh opisu, ktorý zachytáva vnútorné znaky osoby a ktoré sú pre ňu typické

Vonkajšia charakteristika:
- výzor (stručne), chôdza, oblečenie
Vnútorná charakteristika:
- povahové a morálne vlastnosti
- priama charakteristika (je čestný, miluje a ctí si svojich rodičov, je pracovitý)
- nepriama charakteristika ( vlastnosti vyplývajú z konania = Peter iba polihuje a nič nerobí -> je lenivý)
- objektívna - komplexná charakteristika z viacerých uhlov pohľadu (vzťah osoby k sebe samej, k okoliu, k práci, reakcie vo vyhrotených situáciách)
- subjektívna – kladné a záporné vlastnosti
Kompozícia:
- Úvod = predstavenie osoby, ktorú opisujeme a dôvod, prečo sme si práve ju vybrali; citát, výrok, ktorý charakterizuje túto osobu
- Jadro = charakteristika z viacerých uhlov
- Záver = ako ma obohacuje táto osoba a čím ma inšpiruje

Slovné druhy : prídavné mená, príslovky, synonymá, slovies pomenej

Syntax:
- enumeratívnosť = výpočet vlastností (je dobrý, milý, priateľský...)
- používame jednoduché vety s viacnásobným vetným členom alebo širšie rozvitým vetným členom
- prevažujú oznamovacie vety
- využívame aj básnické prostriedky (epitetá, prirovnania, hyperbolu.....)
Štýl: stredný a vyšší

CHARAKTERISTIKA
1. statická (priame vymenúvanie vlastností)
2. dynamická (prostredníctvom konania a činov)

Ak sa vyskytuje vonkajšia charakteristika samostatne, bez znakov vnútornej charakteristiky, hovoríme o opise. Charakteristika osoby sa vyskytuje v umeleckej aj náučnej literatúre.

Kolektívna charakteristika- skupinová charakteristika napr.triedneho kolektívu, národa...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023