Literárna kritika (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 200 slov
Počet zobrazení: 930
Tlačení: 64
Uložení: 69

Literárna kritika

Kritika - je prejavom demokratickosti. Má hodnotiaci vzťah ku skutočnosti, ktorý si všíma najmä nedostatky, záporné javy, s cieľom poukázať na ne a dosiahnuť ich nápravu. Kritika v publicistike sa vyskytuje ako samostatný slohový útvar, uplatňuje sa však aj jako hodnotiaci postoj v spravodajských, beletristických a analytických žánroch. Náučná kritika hodnotí kladné a záporné stránky javov a diel.

Literárna kritika by mala byť jasne štruktúrovaná. Mala by sa skladať zo všeobecnej časti, kde sa zhodnotí dielo ako celok. V tejto časti by mali byť vyzdvihnuté momenty, ktoré autor výborne zvládol. Ak má autor nejaké nedostatky, kritik na ne upozorní a navrhne resp. odporučí autorovi, ako sa zbaviť nedostatkov resp. ako sa im vyvarovať. Kritika by sa mal niesť vo vecnom duchu bez emotívnych prejavov. Autor nevyjadruje vlastné názory, ale hodnotí vecne a objektívne.

Potom by mali nasledovať menšie celky, kde sa kritik sústredí na konkrétne prvky ako napríklad: gramatika, štylistika, zvládnutie textu, umelecký dojem, originalita, príbeh, pointa a podobne. Samozrejme, nie všetky prvky sa dajú hodnotiť pri každom príspevku. Kritik zváži, ktoré prvky je možné popísať v kritike k danému príspevku. Jednotlivé prvky nech sa nachádzajú v samostatných odstavcoch.

Znaky:

  • Objektívnosť, konštruktívnosť (hľadá a navrhuje riešenia a možnosti)
  • Vecná analýza
  • Rovina konštatovania (nie úvahové prvky)

Druhy kritiky:

  • Literárna
  • Publicistická
  • Náučná (odborná)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.200