Fejtón a jeho zaradenie (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 921
Tlačení: 62
Uložení: 72

Fejtón a jeho zaradenie

Slovo fejtón pochádza z francúzštiny a označuje duchaplné a vtipné rozprávanie o aktuálnej zápletke. Fejtón patrí k nenahraditeľným útvarom publicistického štýlu. Jeho typickou črtou je expresívnosť. Spomedzi ostatných žánrov má jazyk najviac emocionálny, preto patrí medzi najpopulárnejšie a najpríťažlivejšie žánre. Poukazuje a do určitej miery kritizuje nedostatky - spoločenské a ľudské. 
Ďalšími charakteristickými črtami tohto žánru sú vtipnosť, zveličovanie a duchaplnosť. Ako v jedinom zo žánrov môžeme použiť výmysel, predstavivosť, čiže určité dokreslenie reality – logickú fantáziu. Hoci je fejtón do určitej miery fikciou (vymysleným, polovymysleným rozprávaním), musí sa opierať o základné pravdivé fakty. Práve na základe týchto oporných bodov, faktov je možné identifikovať osobu, skutočnosť, či situáciu v ňom vykreslenú.

Metóda písania

Vo fejtóne sa využíva metóda zovšeobecnenia, a to od konkrétneho ku všeobecnému alebo naopak od všeobecného ku konkrétnemu. Je treba mať na pamäti, že pri písaní fejtónu je dôležité sústrediť sa vždy iba na jednu vec (problém, myšlienku, fakt...). 
Rovnako dôležité je dodržiavanie určitých čŕt, ktoré by mal klasický fejtón obsahovať:
 • zaujať osobný (subjektívny) postoj k danému problému
 • vychádzať z aktuálnej udalosti, ktorej vplyv je ešte stále badať
 • fejtón nie je rozčlenený na úvod, jadro, záver. Hlavné je, aby čitateľ bol čo najskôr vtiahnutý do deja
 • prostriedkom vyjadrovania je najčastejšie rozprávací slohový postup
 • využívanie expresívnych a citovo zafarbených výrazov či hovorových prvkov, pritom ale zachovať ľahkosť a pochopiteľnosť textu
 • využitie aktívnych konštrukcií v syntaxi (nie pasívne vety)
 • cieľom je prinútiť čitateľa zamyslieť sa, vyprovokovať ho k činnosti alebo znepokojiť
 • základom je vtipná, prekvapujúca a zmyselná pointa, ktorá môže byť zakomponovaná do celého textu alebo umiestnená na konci

Znaky:

 • autor sa snaží vyvracať určitý názor a prezentovať svoju mienku, snaží sa ho získať na svoju stranu, presvedčiť ho o svojej práce
 • ostrá kritika, vtipnosť až výsmech
 • opodstatnený a odôvodnený postoj
 • cieľom je provokovať, znepokojovať
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vtipný prekvapujúci záver rozprávania #temy na fejton #znaky fejtónu #fejtón #vtipne rozpravanie

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041