Príslovkové určenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 232
Tlačení: 15
Uložení: 17

Príslovkové určenie

- Je rozvíjací vetný člen

- Vyjadruje za akých okolností sa uskutočňuje dej prísudku

- Rozlišujeme príslovkové určenie

 1. a) Mesta: Mirka cestuje do prahy
 2. b) Času: cestuje ráno
 3. c) Spôsobu: pôjde rýchlikom
 4. d) Príčiny: neprišiel pre chorobu

- Okrem slovesa v prísudku príslovkové určenie rozvíja aj prídavné meno a prívlastok napríklad: veľmi pekný, veľmi dobre, príslovkové určenie môže rozvíjať okrem prísudku aj:

- Zhodný prívlastok: Janko je veľmi nadaný žiak

- Prívlastkové určenie: chápe nesmierne rýchlo

- Prívlastkové určenie môže byť

 1. a) Jednoduché: pekne spieva, rúbe v lese
 2. b) Rozvité: veľmi pekne spieva, rúbe v hustom lese
 3. c) Viacnásobné: uragán vyčíňal v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku aj u nás.

Vetný člen, ktorý vyjadruje rozličné miestne okolnosti deja, je príslovkové určenie miesta. Pomenúva miesto (kde?) alebo smer (kadiaľ?, odkiaľ?, pokiaľ?).

Môže byť vyjadrené:

Príslovkou - vošiel dnu, odbočme vpravo, ideme von, pozrieť sa zhora

Predložkou a podstatným menom -žiť na ostrove, plaviť sa pomedzi ostrovy, byť v parku

Zámenom: žijú tu Leguány, prichádzajú sem turisti, choďte tadiaľto

 1. a) Miesta

- Bližšie určuje miesto deja vyjadreného prísudkom

- Zisťujeme ho otázkami kde ? kam ? kade? Odkiaľ pokiaľ ?

- Býva ďaleko. (kde býva ?)

- Prišiel spoza hory. (odkiaľ prišiel ?)

- Chystá sa ďaleko. (kam sa chystá ?)

 1. b) Času

- Vyjadruje, v akom čase sa dej odohráva

- Zisťujeme ho otázkami kedy ? odkedy ? dokedy ? ako dlho ?

- Odchádzame ráno. (kedy odchádzate ?)

- Od marca sme sa nevideli. (odkedy sme sa nevideli ?)

- Čakajte nás do deviatej. (dokedy čakajte ?)

- Hodinu vás hľadáme. (ako dlho hľadáme ?)

 1. c) Spôsobu

- Vyjadruje akým spôsobom sa uskutočňuje dej prísudku

- Zisťujeme ho otázkami ako ? akým spôsobom ?

- Cítim sa bezpečne. (ako sa cítim ?)

- Orientujem sa podľa hviezd (akým spôsobom sa orientujem ?)

- Býva vyjadrený príslovkou (jasne sa črtali) pádom podstatného mena (vznáša sa ako pierko)

 1. d) príčiny

- vyjadruje prečo sa uskutočňuje dej prísudku

- zisťujeme ho otázkami prečo ? pre akú príčinu ?

- prišli na návštevu (prečo prišli?)

- neprišiel do školy pre chorobu. (pre akú príčinu?)

- Býva vyjadrený príslovkou (náročky sa neučesala) predložkovým pádom podstatného mena (deti vyskakovali odradosti)

Vetný člen, ktorý pomenúva, ako dej prebieha, je príslovkové určenie spôsobu,

Odpovedá na otázky ako?, akým spôsobom?.

Vyjadruje sa:

 • Príslovkou: učím sa pomaly, hovoríš potichu, správaj sa energicky, vyzerá zdravo
 • Podstatným menom s predložkou: privítal nás s nadšením, odpovedal bez váhania
 • Zámenom: urobíme to takto, nekalď to tak
 • Prirovnaním: mlčí ako ryba, chodí ako slon, opakuje ako papagáj, chodí ako páv.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#prislovkove urcenie


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010