Ohybné slovné druhy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 112 slov
Počet zobrazení: 333
Tlačení: 14
Uložení: 13

Ohybné slovné druhy

V súčasnom slovenskom jazyku rozlišujeme päť ohybných slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá. Ohybné sú preto, že ich môžeme skloňovať (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky) alebo časovať (slovesá).

  • Podstatné mená (substantíva)označujú osoby, zvieratá, veci a javy. Pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?

  • Prídavné mená (adjektíva) vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a vlastnícke vzťahy. Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie?

  • Zámená (pronominá)odkazujú alebo ukazujú na osoby, veci a javy.

  • Číslovky (numeráliá) vyjadrujú počet alebo poradie. Pýtame sa na ne otázkami Koľko? Koľký (v poradí)?

  • Slovesá (verbá) vyjadrujú dej, činnosti a stavy. Pýtame sa na ne otázkou Čo sa robí? Čo sa deje?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ohybné slovne druhy #diktát zámená


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033