Jazykové štýly primárne

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 158 slov
Počet zobrazení: 160
Tlačení: 7
Uložení: 8

JAZYKOVÉ ŠTÝLY

ŠTYLISTIKA = lingvistická disciplína a k jej základným pojmom patrí text. Venuje veľkú pozornosť všetkým textom, ktoré vznikajú v procese medziľudskej komunikácie v diferencovaných sférach spoločenského styku a dorozumievania.

JAZYKOVÝ ŠTÝL = predstavuje usporiadanie výrazových prostriedkov textu do zmysluplného celku. Autor si pri tvorbe textu vyberá rôzne jazykové prostriedky, ktoré usporadúva do svojho jazykového prejavu.

INDIVIDUÁLNY ŠTÝL = sú to individuálne štýlové znaky. Je príznačný pre jazykové prejavy jedného expedienta. Vcelku platí, že rečový prejav každého človeka má svoje zvláštnosti, individuálne odlišnosti, ktoré charakterizujú osobnosť.

ŠTÝLOTVORNÉ ČINITELE = sú faktory, ktoré ovplyvňujú autora počas tvorby jeho jazykového prejavu. Môžu byť:

  • SUBJEKTÍVNE – AUTOR – vek, pohlavie, skúsenosti, vzdelanie, životná filozofia
  • OBJEKTÍVNE – TÉMA – o čo je? Čo je obsahom informácie?

FUNKCIA – aký je zámer textu? SITUÁCIA – kde a kedy sa prejav realizuje? ADRESÁT – komu adresujeme text.

JAZYKOVÉ ŠTÝLY (primárne):

  • Hovorový
  • Rečnícky
  • Umelecký
  • Publicistický
  • Administratívny
  • Náučný

Sekundárne jazykové štýly: Esejistický, reklamný, náboženský, juristický...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Primárne jazykové štýly #jaykové štýly


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.009