Aký slovný druh je slovo všetci?

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Ťahák
Dátum: 18.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 123 slov
Počet zobrazení: 708
Tlačení: 14
Uložení: 13

Aký slovný druh je slovo všetci? 

Slovo všetci zaraďujeme medzi slovný druh: zámená  (Vymedzovacie zámená)

Zámená

Zámená zastupujú substantíva, adjektíva, číslovky alebo príslovky. Predmety priamo nepomenúvajú, iba na ne odkazujú.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Zámená delíme na:

 1. Osobné:
  • a) základné: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Zvratné:
  • a) základné: seba/sa (v D sebe/si)
  • b) privlastňovacie: svoj
 3. Ukazovacie: ten, tá, to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Opytovacie: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Vzťažné (v podraďovacích súvetiach): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Neurčité: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Vymedzovacie: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016