Zaznamenávanie zdrojov a spracovanie informácií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 328 slov
Počet zobrazení: 279
Tlačení: 28
Uložení: 27

Zaznamenávanie zdrojov/Spracovanie informácií

 • Informácia – údaj, ktorý obohacuje poznanie používateľa jazyka.
 • Informatika – vedný odbor, ktorý sa zaoberá vznikom, získavaním, ukladaním, sprístupňovaním informácií
 • Zdroje informácií / informačné pramene :
  • Primárne – originálne, nespracované texty = kniha, článok, hist. Spisy
  • Sekundárne – z primárnych prameňov :
   • Katalogizačný lístok – heslovitý údaj o knihe
   • Signatúra knihy – označenie písmenom a číslom
   • Anotácia
   • Menný a vecný register
   • Obsah knihy
   • Resumé / Abstrakt
   • Internetový portál
   • Analýza umeleckých diel
  • Terciárne – zo sekundárnych a primárnych :
   • Použitá literatúra
   • Zoznam literatúry – bibliografia
   • Výsledok vyhľadávania – na internete
   • Rešerš
 • Kniha – informácie o nej podávajú :
  • Záložka na obálke – stručná info o obsahu
  • Obsah – zoznam kapitol s údajmi o stranách
  • Menný a vecný register – abecedný zoznam mien, termínov a pojmov
  • Marginálie – stručné poznámky na vonkajšom okraji stránky
  • Resumé – Stručný výťah textu, súhrn, prehľad, zhrnutie záverov – v odbornej literatúre = abstrakt
  • Použitá literatúra – zoznam bibliografických odkazov = abecedný zoznam použitej literatúry, ISBM – International Standart Book Number – nejaké medzinárodné číslovanie kníh
 • Kartotéka :
  • nosič informácií vo forme sady lístkov
  • alebo počítačové dáta usporiadaných podľa stanovených zásad
  • napríklad databáza – čitateľná podoba
 • Bibliografický zápis :
  • Zápis : priezviska, iniciály mena autora, názov diela, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán (nemusí byť)
  • Obsah a Formu upravuje Slovenská technická norma
 • Rešerš :
  • Prehľad, súpis poznatkov a údajov o téme získaných z primárnych a sekundárnych prameňov, napr. knižných katalógov
 • Anotácia :
  • Charakteristika obsahu knihy / článku / dokumentu / videozáznamu
  • Približovanie k reklame
  • Hodnotí, propaguje, pôsobí na city
 • Knižničný systém Slovenskej republiky – súčasť štátneho informačného systému a tvorí ho :
  • Národná knižnica
  • Vedecké knižnice
  • Akademické knižnice
  • Verejné knižnice
  • Školské knižnice
  • Špeciálne knižnice
 • Spracovanie informácií – pri spracovaní textu využívame :
  • Konspekt – výstižný prehľad, záznam, snaží sa zachovať logickú štruktúru – citovanie, parafrázovanie – zachytávanie hlavnej myšlienky
  • Osnova – súhrn, text spracovaný v bodoch, stručné
  • Vedeckáosnova - číslovanie podkapitol
  • Tézy – stručne zhrnutá myšlienka z textu, jednou ucelenou vetou
  • Citát – doslovné zaznamenanie uceleného výroku inej osoby, v úvodzovkách, bibliografický odkaz – kto to povedal / napísal
  • Parafráza – voľné prerozprávanie textu z cudzej predlohy – vyjadrenie deja podľa vlastných slov (iný motív a forma)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bibliografický zápis


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.054