Expresívne slová

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 441 slov
Počet zobrazení: 227
Tlačení: 9
Uložení: 8

EXPRESÍVNE slová, slová podľa citového príznaku. Rozčleňte slovnú zásobu na základe expresívnosti a uveďte príklady. Vysvetlite, ako rozdeľujeme slová podľa citového príznaku. Svoju odpoveď doložte príkladmi z textu ľubovoľnej ukážky.

Štylisticky príznakové (zafarbené) slová sa členia podľa toho, o aký štylistický príznak ide. Môže ním byť:

 1. obsah (význam)
 2. pôvod
 3. spisovnosť
 4. dobovosť
 5. expresívnosť

Členenie štylisticky príznakových slovpodľa expresívnosti:

Na základe tohto príznaku môžeme vymedziť 2 skupiny slov:

 1. NOCIONÁLNE, NEUTRÁLNE (bez citového zafarbenia) – nevyjadrujú subjektívny postoj hovoriaceho: dom, strom
 2. EXPRESÍVNE, CITOVO ZAFARBENÉsú slová alebo slovné spojenia, ktorými hovoriaci vyjadruje svoj postoj ku skutočnosti, kladný (láskavý, súhlasný, priaznivý) alebo záporný (odmietavý, posmešný, dehonestujúci).

Môžu sa používať vo všetkých typoch textov, okrem náučných a administratívnych.

Kladný postoj:

 1. Zdrobneniny (deminutíva) – vyjadrujú pozitívny alebo lichotivý vzťah k pomenúvanej realite, pomenúvajú drobné slová napr. chalupčička, ženička, holubička, môžu byť použité aj v ironickom význame napr. teliatko (naivný človek), to je pekný vtáčik
 2. Eufemizmy – zjemňujúce slová, zjemňujú význam slova, napr. usnúť, zaspať– zomrieť, mať dobrú náladu namiesto byť opitý, nehovorí pravdu – klame
 3. Hypokoristikású lichotivé slová s príznakom maznavostimiláčik, zlatíčko, macko, používajú sa v dôvernej komunikácii, v súkromných prejavoch; môžu mať deminutívnu podobu – ocinko, maminka

Záporný postoj:

 1. Pejoratíva – sú hanlivé expresívne slová, ktorými sa vyjadruje záporný, pohŕdavý alebo odsudzujúci postoj, napr. hlupák, nafúkanec, držgroš, žbrnda, pracháč, odpáľ, pätolízač, sukničkár, brloh
 2. Augmentatíva – sú opakom deminutív (zdrobnenín), sú to expresívne slová, ktorými !!zveličujeme základný význam !! napr. psisko, hlavisko, dlhočizný
 3. Dysfemizmy – sú opakom eufemizmov, sú príbuzné s pejoratívami, ale pri nich ide o !! zveličované, nadsadenézdôrazňovanie zápornej vlastnosti alebo nedostatku, !!

hrubé a drsné vyjadrovanie sa, napr. ožran (pijan), hnát (noha), patria sem i nadávky ty teľa, zmija, hyena, sviňa

 1. Vulgarizmy – sú hrubé, neslušné výrazy, s negatívnym nábojom, ktorým sa treba vyhýbať, ich použitie je v rozpore s etikou spoločenského správania

V ukážke :

Ján Botto - Žltá ľalia: sú expresívne slová, ktoré majú kladný citový odtienok - zdrobneniny: chalupčička, samučičká, so ženičkou, holubičkou, Adamček, EvičkaPavol Országh Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie: sú expresívne slová,  ktoré majú kladný aj záporný citový odtienok

Zuzanka Hraškuľča: púpavka, žubrienka zdrobneniny vyjadrujú súcit rozprávača

Ubije mater ju: zaplače, postenká, eufemizmus

v kútik sa utúliac, metla kde, u dverí;

zodvihne z úchytku

posúcha úlomček upadlý materi: zdrobnenina

zúbky naň vycerí. . . hyperbola (zveličenie) - augmentatívum

Zabudne na bitku.

____________________ KONTRAST: prehovor macochy

Mať však len macocha„ Kdes´bolo,šklbane?(expresíva) vulgarizmy, zveličenia

„Na dvore. . . .“

„A laby do kolien sfafrané? . . .“ dysfemizmus,hyperbola - zveličenie (nohy - zašpinené

Nebite! Jurík náš v mláčku ma sotil, ten . . . zdrobnenina

Odbehnem k vodičke . . .“ zdrobnenina

Pačrev! Prv však ťa ja . . .“ Kam čiahla: ogrgeň . . . vulgarizmus, ogrgeň – buchnát

Rata! . . . Váš Jurík: preň . . . zdrobnenina

Joj – poviem totčičke . . .“ citoslovce, zdrobnenina

__________________________

Fikajúc prihnalo na cmiter.

 U hrobu pokľaklo. – Bolestnú zodvihlo žalobu:

Mamičko, nespite! Vstaňte! Veď po svite . . . zdrobnenina

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zdrobneniny #zjemnujuce slova a zdrobneniny #opak zdrobneniny #co su expresivne slova

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015