Bibliografický záznam

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 387 slov
Počet zobrazení: 129
Tlačení: 9
Uložení: 9

G 18. Bibliografický záznam - vysvetlite jeho význam a použitie v odbornej literatúre. Uveď, čo musí obsahovať bibliografický záznam / odkaz. Urobte bibliografický záznam z fiktívnej knihy.

Ak autor použije vo svojej vedeckej práci cudziu myšlienku, definíciu je povinný prostredníctvom bibliografického záznamu/ odkazutento pramenný materiál identifikovať. Neuvádzanie zdroja sa pokladá za plagiátorstvo a neetické správanie.

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM - je !!!odkaz obsahujúci údaje o dokumente, ktoré autor bezprostredne využil pri písaní svojej práce. !!!

Ide o bibliografický text, ktorý opisuje dokument, identifikuje ho, informuje o tom, kde sa nachádza, podáva informácie o jeho obsahu a zastupuje dokument.

Bibliografické záznamy/odkazy používajú autori a vydavateľstvá vo formezoznamov bibliografických odkazov.Ako má vyzerať bibliografický odkaz stanovuje Slovenská technická norma:  STN ISO 690

Bibliografický záznam / odkaz musí obsahovať: !!! VEDIEŤ !!!

 • Meno a priezvisko autora (autorov) - skratka s bodkou alebo celé meno
 • Názov diela (dokumentu)
 • vydavateľské údaje: miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, údaj o počte strán, alebo číslo strany, z ktorej sme použili informáciu
 • ISBN – medzinárodné štandardné číslo knihy je 13- miestne, pôvodne 10

Zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný najčastejšie abecedne.

 Bibliografický záznam !!!!!! VZOR !!!!!! VEDIEŤ:

Priezvisko, Meno: Názov. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán/strana, z ktorej ste čerpali. ISBN

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava: SPN, 1997, 600 s. ISBN 80-08-02529-8

MISTRÍK, J. : Štylistika. Bratislava: SPN, 1997, 600 s. ISBN 80-08-02529-8

Niektoré príklady na bibliografické odkazy:

 1. Knihy, monografie, učebnice:
 • 1 autor
 1. a) FINDRA, J.: Jazyk a reč. Bratislava: SPN, 1998, s. 8. ISBN 80–8540-169-X
 2. b) FINDRA, Ján: Jazyk a reč. Bratislava: SPN, 1998. ISBN 80–8540-169-X
 3. c) MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava: SPN, tretie, upravené vydanie, 1997, 600 s. ISBN 80-08-02529-8
 • ak je autorov viac, mená sa oddeľujú pomlčkami
 • prípadne sa môžu uvádzať najdôležitejší autori a formulácia a kol. (a kolektív) resp. latinské et al. (et alii – a ostatní)

POLÁČEK, M. – BUŠNIAKOVÁ, E. – GÚČIK, M.: Ekonomika cestovného ruchu. Bratislava: SPN, 1998. ISBN 80-08-02818-1

RIPKA, I. et al.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Bratislava: Agentúra Cesty, 2005, s.103. ISBN 80-969159-1-6

 1. Štúdia a článok v časopise a zborníku
 • za skratkou In sa uvádzajú údaje o časopise a zborníku

KORBEĽ, M.: Životospráva tehotnej ženy. In: Dieťa nielen pre rodičov, 2006, roč.7, č. 5, s. 12-13

III. Článok v denníku, týždenníku

 • pri denníku uvádzame presný dátum, ročník, číslo a strany

BÁLIK, P.: Aneta Langerová na Slovensku. In: SME, 12. 11. 2005, roč. 14, č. 262, s. 16.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)



Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014