Spisovný jazyk definícia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 109 slov
Počet zobrazení: 57
Tlačení: 6
Uložení: 6

Spisovný jazyk definícia 

Spisovný jazyk: V súkromných rozhovoroch príbuzných ľudí a blízkych priateľov sa používa neformálna, uvoľnená a familiárna reč. Nevenuje sa dostatočná pozornosť výberu slov. V takýchto rozhovoroch ľudia často používajú nespisovné výrazy ako rôzne familiárne slová, nárečové, slangové alebo žargónové výrazy.

Aj keď mnohé z týchto slov sú v úzkom kontakte so spisovnými výrazmi a niektoré časom prenikajú do spisovnej slovenčiny, väčšinou ich považujeme za nespisovnú lexiku.

Spisovný jazyk: je kodifikovaný (uzákonený), je normovaný – normu slovenského jazyka určujú Pravidlá slovenského pravopisu (pravopis), Pravidlá slovenskej výslovnosti (výslovnosť) a Akademická morfológia (gramatika), je povinný na používanie pre všetkých príslušníkov národa v oficiálnom styku – je to zároveň úradný jazyk.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025